Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Selvitys: Raisioon kannattaisi perustaa kaksi yhtenäiskoulua - Tavoitteena on tarjota entistä parempaa oppilashuoltoa

30 Raisiossa tänä vuonna tehtyä huostaanottoa on muistutus siitä, ettei lasten ja nuorten maailmassa ole kaikki hyvin. Kohta päätöksenteon rattaisiin lähtevä Raision palvelu- ja kouluverkkoselvitys pyrkii parantamaan tilannetta kohentamalla etenkin oppilashuoltoa. Virkamiesten tavoitteena on, että selvitys tulisi kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuluvan vuoden lopulla. Vaisaaren koulu on jatkossakin osa järjestelmää Raision sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus havainnollisti A-mallia, jossa on kaavakuvan huipulla kaksi yhtenäiskoulua. Muut selvitystyössä mukana olleet mallit osoittautuivat Lehmuksen mukaan Raision kannalta hankalammiksi. A-mallissa kummankin yhtenäiskoulun alle on piirretty kolme esiopetustakin tarjoavaa alakoulua ja kolme päiväkotia. 6-10-vuotiaat lapset opiskelisivat alakouluissa. 11–16-vuotiaat lapset ja nuoret kävisivät jompaakumpaa yhtenäiskoulua. Nykyinen Vaisaaren koulu aineopetustiloineen on laskettu osaksi järjestelmää. Sen lisäksi Raisioon tarvittaisiin toinen yhtenäiskoulu. Uuden järjestelmän myötä Raisiossa ei enää olisi mammuttimaista yläastetta. Lehmuksen esittelemässä mallissa hyödynnetään Raision nykyisiä alakoulurakennuksia, jotka ovat hänen mukaansa pääosin hyvässä kunnossa. Vaisaaren koulussa on painittu jo pitkään sisäilma-asioiden kanssa. Raja-aitoja halutaan vähentää Kiinteistökysymyksiä enemmän sivistystoimenjohtaja painotti organisaatioiden välisten rajojen karsimista. A-mallissa lapsilla on päiväkodista saakka samat vastuuhenkilöt ja sama oppilashuolto koko opintien ajan. Tämän pitäisi helpottaa etenkin tukea tarvitsevien koulunkäyntiä. – Nykyiset organisaatioiden rajat haihdutettaisiin siis mahdollisimman minimiin, Lehmus täsmensi. Yleisöstä huomautettiin, että kouluterveydenhoitajat on säilytettävä opinahjoissa ja muutenkin koululaisilla tulee olla mahdollisimman helppo pääsy sote-palveluihin. 10 prosenttia voi huonosti Tuen tarve on huomattavissa 400 raisiolaiselle yläkoululaiselle tehdyn hyvinvointikyselyn tuloksista. Niiden mukaan 10 prosenttia 8-9-luokkalaisista kokee tilanteensa huonoksi tai erittäin huonoksi. Lohdullinen tieto on, että yläkoululaisilla pojilla menee entistä paremmin. Yleisön joukosta toivottiin, että uudenlainen opinpolku mahdollistaisi puuttumisen lasten ja nuorten vaikeuksiin ennen kuin tarvitaan huostaanottojen kaltaisia raskaita keinoja. Yksi huostaanotto maksaa Raisiolle noin 100 000 euroa. Useat kuluvana vuonna tehdyt huostaanotot ovat olleet viranomaisille täysiä yllätyksiä. Monellakaan huostaan otetulla ei esimerkiksi ole ollut minkäänlaista asiakassuhdetta apua tarjoaviin sote-palveluihin. Sivistystoimenjohtaja Lehmus sanoi toivovansa, että Raisiossa pystyttäisiin panostamaan jatkossa raskaiden toimien sijaan laadukkaaseen perustoimintaan - siis muun muassa opetukseen. 2020-luvun palveluja linjaavaan yleisötyöpajaan saapui keskiviikkona muutamien poliittisten päättäjien lisäksi vain kourallinen vanhempia.