Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Lossitien tuntumaan on tulossa merellisiä tontteja

Naantalin kaupunki on kaavoittamassa Särkänsalmen kalasatama- ja telakka-alueen viereisen teollisuusrakennusten korttelialueen asumiskäyttöön sekä lähivirkistysalueeksi. Asemakaavan muutosehdotus tulee ensi keskiviikkona teknisen lautakunnan käsittelyyn. Aiempi asemakaava salli louhia telakkaa reunustavan kallion teollisuuden tarpeisiin. Särkänsalmen Lossitien varteen ei ole kuitenkaan ilmaantunut teollisuus- tai varastorakennusten tekijöitä, joten kallio on saanut olla paikallaan. Mahdollisten pientaloasukkaiden kannalta tämä on onnellinen sattuma. Uusi asemakaava pyrkii säilyttämään alueen ilmeen mahdollisimman muuttumattomana, kun sitä tarkastellaan mereltä. Lossitien päähän on kaavailtu pientä venesatamaa sekä mahdollisesti rantasaunaa paikallisten asukkaiden käyttöön. Rymättyläntien - Merimaskuntien - Lossitien risteys on esitetty Merimaskun yleiskaavassa porrastetuksi risteykseksi. Porrastettu risteys toteutettaisiin siten, että Rantalantietä jatketaan Rymättyläntielle. Rantalantien liittymäkohta sijaitsisi Rymättyläntiellä noin 200 metriä nykyisestä risteyksestä koilliseen. Tuleva liikennejärjestely edellyttää asemakaavamuutosta. Mikäli asia etenee teknisestä lautakunnasta, Merimaskun Särkänsalmen Lossintien asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville. Tulevat pientalot sijoittuvat asemakaavaluonnoksen mukaan kuvassa näkyvän Lossitien ja siitä erkanevan Kolpinkujan varrelle.