Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Lukijoilta: Vaalittakoon kaavoituksessa upeaa saaristomaisemaa - Vennanpaltanlahdella 97 lintulajia kuten viiksitimali

Mielipide. Naantali pyrkii houkuttelemaan uusia, pysyviä asukkaita ja luomaan majoitusmahdollisuuksia matkailijoille. Tämä on sinänsä hieno asia, asukkaita ja palveluita tarvitaan. Toivomme kuitenkin, että kaavoituksessa vaalittaisiin Naantalin monimuotoista luontoa ja samalla sen mahdollistamaa upeaa saaristomaisemaa. Luonnonmaan Vennanpaltanlahden alueelle, Haijaisten länsipuolelle, on vireillä kaavamuutos. Olemme tutustuneet kaavamuutosehdotukseen, jonka kaupunginhallitus on jo osaltaan hyväksynyt. Haluamme kuitenkin tuoda esiin Vennanpaltanlahden ja sen välittömän ympäristön luontoarvon. Pesiville linnuille suojaisa lahti Lahti tarjoaa siellä pesiville linnuille suojaisan elinympäristön ja pohjoisemmaksi muuttaville linnuille rauhallisen ruokailu- ja levähdyspaikan. Lahden perällä on vain yksi laituri, veneet ajavat keskellä Petkellahtea kaukana Vennanpaltanlahdesta ja lahtea suojaa Petkellahden aalloilta myös kallioinen niemi. Niemellä on edelleen vanha kyltti Rauhoitusalue, joka muistuttaa siitä, että vielä 70-luvulla lahden alue oli kaavassa rauhoitettu. Olemme kirjanneet neljän viime vuoden ajalta havaintojamme keväisin, kesäisin ja syksyisin. Lintulajeja on kertynyt 97, joista 49 on pesinyt, luultavasti pesinyt, tai joiden reviiriin alue kuuluu. 38 lajia on säännöllisesti ruokaillut tai muuten oleskellut alueella. Lahden ruovikkoon pesii joka vuosi kyhmyjoutsenpari. Lahdella pesii silkkiuikkuja, nokikanoja ja telkkiä sekä uhanalainen selkälokki. Lajistoon kuuluvat lisäksi isokoskelo, haahka, meriharakka, harmaahaikara, kalatiira ja lapintiira, rantasipi, tukkakoskelo ja merimetso. Lahdella on iso kivi, jossa linnut mielellään kuivattelevat siipiään, eri lajit sulassa sovussa. Kalasääski ja merikotka liitelevät lahden yllä. Tänä vuonna lahdella näkyi ensimmäistä kertaa uivelo ja mustakurkku-uikku - ne jatkoivat matkaansa sitten pohjoisemmaksi. Ruovikossa viiksitimali, rytikerttunen ja kurki Lahden ruovikossa viihtyvät viiksitimali, rytikerttunen ja kurki. Haarapääskyjä ja harvinaistuneita räystäspääskyjä on kerääntynyt viime vuosina ruovikon tuntumaan elokuussa useamman sadan parvia pyydystämään hyönteisiä ja yöpymään ruovikossa. Rannalta alkaa lahden luontoarvoa nostava metsäkokonaisuus. Lähellä rantaa on tervaleppäkorpea ja vanhaa haavikkoa sekä luonnontilaista vanhaa kuusivaltaista kangasmetsää, joten metsälinnuille on runsaasti tarjolla ravintoa ja pesäkoloja. Tikoista alueella viihtyvät palokärki, pikkutikka, harmaapäätikka ja käpytikka. Rajusti harvinaistuneen hömötiaisen lisäksi alueelta ovat löytäneet pesäkolon kaikki yleisemmätkin Etelä-Suomen tiaislajimme. Muita havaittuja lajeja ovat lehtopöllö, kultarinta, lehtokurppa, korppi ja uuttukyyhky. Luonnon monimuotoisuus on suojelun arvoinen Kaavamuutosehdotuksessa mainitaan näin: "Kaavan toteutumisella ei ole merkittävää vaikutusta alueen luonnonoloihin eikä alueelta ole tiedossa metsälain, vesilain tai luonnonsuojelulain mukaisia kohteita." Naantali: Vennanpaltan ranta-asemakaava, Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos), s. 17. On selvää, että laitureiden, veneiden ja vesijettien määrän lisääntyminen lahdella kaavamuutoksen myötä kapeuttaa Vennanpaltanlahdella viihtyvien lintujen elinpiiriä. Mielestämme alueen luonnon monimuotoisuus on suojelun arvoinen, varsinkin nyt, kun Matalahden linnuille tarjoama elinympäristö kapenee asuntomessualueen rakentamisen myötä. Toivomme, että Vennanpaltan alueen eliöiden elinpiiriä turvattaisiin maltillistamalla kaavamuutokseen suunniteltujen rakennusten määrää. Vennanpaltanlahden alue on pieni, mutta arvokas - monelle eliölajille korvaamatonta kotimetsää ja -rantaa. Juhani ja Kaija-Riitta Ehojoki, Ismo ja Sirpa Niemi, Jorma Kalajoki