Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Sepelkyyhkyn metsästys avasi metsästyskauden

Sepelkyyhky on riistalintu, jota metsästetään runsaasti koko Euroopassa. Suomessa sepelkyyhkyjen metsästys on 2000-luvulla kasvanut tuntuvasti. Metsästyssaalis on vuosittain yli 200 000 lintua. Suurimmat saaliit saadaan Etelä- ja Länsi-Suomessa. Sepelkyyhky on perinteisesti metsässä pesivä maaseudun lintu. Tänä päivänä ne ovat tavallinen näky myös taajamien pihapiireissä ja puutarhoissa. Runsaslukuinen sepelkyyhky on sopeutunut hyvin moderniin viljelymaisemaan. Laajat vilja- ja sänkipellot ovat kyyhkysille ehtymätön ravintoresurssi. Erityisesti herne ja vehnä ovat niiden suosiossa. Tärkein syy sepelkyyhkyn nousuun metsästäjien suosikiksi ovat runsaat kannat, mutta myös hyvät metsästysmahdollisuudet ja metsästysjärjestelyjen helppous lisäävät kiinnostusta. Jahti ei vaadi laajoja erämaita, veneitä tai kallista kalustoa. Linnut metsästetään peltojen laidoilta tai metsiköistä peltojen läheisyydestä. Sepelkyyhkyn runsaus vaihtelee vuosittain. Runsaina vuosina myös saalismäärä on suurempi. Sepelkyyhky voi saada useita poikueita kesässä, joten osalla sepelkyyhkyistä on pesintä kesken metsästyskauden alkaessa. Metsästyksen pitää kohdistua sepelkyyhkyparviin, jotka koostuvat pääosin saman vuoden poikasista ja pesinnän lopettaneista linnuista. Sepelkyyhkyparvissa tai yksittäisinä lintuina esiintyy myös rauhoitettu uuttukyyhky. Pienemmältä uuttukyyhkyltä puuttuvat siipien valkoiset laikut. Sepelkyyhkyn metsästys alkaa torstaina 10. elokuuta.