Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Ekovinkki: Hulevesi ei kuulu jätevesiviemäriin

Hulevesien, eli esimerkiksi kaduilta huuhtoutuvien sadevesien ja lumen sulamisvesien päätyminen jätevesiviemäriin voi aiheuttaa ylivuototilanteen. Tällöin käsittelemätöntä jätevettä päätyy ympäristöön jo ennen jätevedenpuhdistusprosessia. Vuoto voi pahimmillaan aiheuttaa terveyshaittoja sekoittuessaan uimavesiin tai ympäristövahinkoja, kuten kalakuolemia ja vesistöjen rehevöitymistä. Hulevesiä hallitaan kaavoituksen ja hulevesiviemäröinnin avulla, mutta jokainen meistä voi hoitaa oman tonttinsa hulevesien asianmukaisessa hallinnassa. Omalla pihalla kannattaa tarkistaa, että kiinteistön hulevedet ohjautuvat asianmukaisesti hulevesiviemäriin tai talon läheisyydessä avo-ojaan. Hulevesien ohjaaminen jätevesiviemäriin on kielletty vesihuoltolaissa muutamaa poikkeustapausta lukuun ottamatta. Hyvä hetki tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa tontin viemäröintitapa on esimerkiksi putkiremontin, salaojan rakennuksen tai uudistamisen yhteydessä tai muussa remontissa, joka vaatii pihan tai sokkelin auki kaivamista. Oman tontin viemäreiden pysymistä hyvässä kunnossa voi edesauttaa istuttamalla puut ja pensaat mahdollisimman kauas viemäreistä. Kasvillisuuden suosiminen ja päällystettyjen pintojen minimointi ovat kuitenkin helpoimpia keinoja lisätä piha-alueen vedenpidätyskykyä ja siten vähentää huleveden muodostumista. Kasvukaudella vettä voi myös kerätä kastelua varten. Mikäli hulevedet pystytään tontilla imeyttämään asianmukaisesti maaperään ilman, että siitä koituu haittoja rakenteiden kuivatukselle, voi hulevesiviemäriin liittymisestä hakea vapautusta. Hulevesien asianmukainen hallinta on tontinomistajan vastuu, mutta hyödyt siitä jakautuvat pidemmällekin. Hulevesikuormituksen väheneminen jätevesiviemärissä edesauttaa jätevesiylivuotojen vähentämistä ja niistä johtuvia ympäristövahinkoja. Ylivuodot käyvät lopulta myös kukkarolle: pelkästään Turun seudulla jätevesiviemäreihin päätyneistä hulevesistä tulee vuosittain ylimääräistä kustannusta jopa miljoonan euron verran.