Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Ekaluokkalaisten taitoja arvioidaan kansallisesti

Noin 7000 ensiluokkalaista osallistuu kielellisten ja matemaattisten taitojen alkumittaukseen elokuussa. Samojen oppilaiden osaamisen kehittymistä seurataan koko peruskoulun ajan ja mahdollisesti vielä sen jälkeenkin. Huoltajakyselystä puolestaan saadaan tietoa varhaiskasvatuksen vaikutuksista osaamiseen. Arvioinnin tulokset julkaistaan vuodenvaihteessa. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa 13.–24. elokuuta kouluissa arvioinnin, jolla selvitetään ensiluokkalaisten osaamistasoa erityisesti äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä matematiikassa. Ensiluokkalaisten osaamista ei ole aiemmin arvioitu kansallisesti. –Alkumittauksella pyritään saamaan selville, millainen hajonta osaamistasossa on koulun aloitusvaiheessa. Siksi osa tehtävistä on keskimääräiselle ekaluokkalaiselle tosi helppoja ja osa tosi vaikeita. Pitkittäisarvioinnilla selvitetään myös sitä, voiko peruskoulu tasata oppilaiden lähtökohtien eroja, projektipäällikkö Annette Ukkola Karvista kertoo. Arviointiin on valittu kouluja kattavasti eri puolilta Suomea, ja näin voidaan seurata koulutuksen tasalaatuisuuden toteutumista valtakunnallisesti. Arviointituloksia voidaan hyödyntää myös opetuksen kehittämiseen ja oppimisedellytyksien parantamiseen. Kyseessä on pitkittäisarviointi, jossa samojen oppilaiden äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan osaamisen kehittymistä mitataan myöhemmin 3. luokan alussa, 6. luokan lopulla ja 9. luokan lopulla.