Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone Tulospalvelu

Lautakunta pitäisi lietteenkuljetusten kiinteistöjen vastuulla – Raision kaupunginjohtaja esittää kunnan järjestämää kuljetusta

Raision kaupunginhallitus ottaa maanantaina kantaa siihen, pitäisikö lietteenkuljetus siirtäää Lounais-Suomessa kunnan järjestämäksi vai säilyykö se kiinteistönhaltijan vastuulla. Ympäristölautakunta päätyi viime viikolla – vastoin esittelijän eli ympäristöpäällikkö Kirsi Anttilan esitystä – sille kannalle, että sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä tulee säilyttää kiinteistönhaltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Terveysvalvontajaosto puolestaan totesi, että lietteen todellisesta määrästä on pystytty esittämään vain arvioita. Keskenään ristiriitaisten lietemääräarvioiden pohjalta ei ole mahdollista tehdä luotettavaa päätöstä kuljetusjärjestelmän muuttamisesta. Kaupunginjohtaja Ari Korhosen esitys maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle on, että Raisio puoltaa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän muuttamista kunnan järjestämäksi kuljetukseksi. Hän perustelee esitystä sillä, että keskitetysti hoidettu keruu tehostaa kuljetusten logistiikkaa ja vähentää kuljetuksista aiheutuvaa ympäristö- ja viihtyvyyshaittaa. Lisäksi se helpottaa valvontaviranomaisten tiedonsaantia ja sitä kautta mahdollistaa lietejätehuollon valvonnan. Sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksesta on taitettu peistä pitkin vuotta. Ympäristöviranomaiset ovat sitä mieltä, että tällä hetkellä on hyvin vähän tietoa siitä, miten kiinteistöllä todellisuudessa hoidetaan sako- ja umpikaivojen tyhjennyksiä. Säännölliseen valvontaan ei ole mahdollista siirtyä. Viranomaisten mukaan lietettä päätyy vuosittain huomattavia määriä muualle kuin vastaanottopisteisiin tai käsiteltynä pelloille. Lietteet rehevöittävät ja voivat saastuttaa maaperää, uimavesia ja pohjavettä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta kilpailuttaa vastuulleen kuuluvan jätteen keräyksen ja kuljetuksen kiinteistöiltä käsittelypaikkaan ja hyväksyy ja jätemaksut. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ainoastaan kunnan lukuun toimiva jätteenkuljettaja saa kuljettaa järjestämisvastuulle kuuluvaa jätettä. Urakat kilpailuttaisi keskitetysti Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja kullakin urakka-alueella kuljetuksista vastaa kilpailutuksen kautta valikoitunut yksityinen kuljetusyrittäjä. Nykyisessä kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistönhaltija järjestää itse jätteenkuljetukset sopimalla kiinteistön jäteastioiden tyhjentämisestä rekisteröidyn kuljetusyrittäjän kanssa. Alan yritykset painottavat, että tyhjennyspalveluita tarjoavat useat eri yritykset ja kilpailu toimii. Halutessaan asiakkaat voivat vaihtaa kuljetusyritystä. Raision ympäristölautakunta totesi lausunnossaan, että Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tehtävänä on pitää jätteenkuljetusrekisteriä ja valvoa kiinteistöjen lietteiden tyhjennystä. Kuntien lausuntoa asiaan pyydetään Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialueen kunnista. Kemiönsaarella lietteen kuljetus on toteutettu kunnan järjestämänä jo viiden vuoden ajan. Lietteenkuljetus koskee viemäriverkoston ulkopuolella asumisessa, vapaa-ajan asumisessa ja julkisissa toiminnoissa syntyneiden lietteiden kuljetusta. Se ei koske yritystoiminnassa syntyneen lietteen kuljetuksia, omatoimista lietteenkäsittelyyn maataloudessa tai hyvin pienten lietemäärien kompostointia kiinteistöllä. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on jätelain mukaan lähtökohtainen järjestelmä kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden kuljetuksille. Editointi: Otsikkoa muutettu ja lisätty kaupunginjohtaja Ari Korhosen esitys kaupunginhallitukselle.