Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone Tulospalvelu

Raision yksityistiet syynissä – Tavoitteena siirto tiekunnille

Raisiossa on tavoitteena siirtää yksityisteiden hoito- ja hallintavastuu yksityisteiden tiekunnille. Kuntokartoituksen perusteella Raision kaupungin alueella olevat yksityistiet ovat yleensä pituudeltaan suhteellisen lyhyitä, sekä ne on usein rakennettu ilman riittäviä rakennekerroksia. Suurimpina ongelmina ovat puutteelliset rakennekerrokset, sekalaiset pintamateriaalit, sekä routiva pohjamaa ja sen sekoittuminen rakenteisiin. Asfaltilla päällystettyjen väylien kuntotilanne oli huonoin ja näissä kohteissa myös alustavat korjauskustannukset muodostuvat korkeimmiksi. Yksityistiet ovat pääasiassa liikennemääriltään pieniä ja joten Raisiossa mietitään päällystettyjen teiden muuttamista sorapintaisiksi. Päällystetyn tien uudelleen rakentaminen on kallista, sillä se vaatisi tien rakenteiden uudelleenmitoittamista ja rakentamista. Tällä hetkellä päällystettyjen yksityisteiden rakenteet ovat kantavuudeltaan liian heikkoja, eivätkä ne kykene ottamaan vastaan nykyistä kuormitusta. Sorapintaisten teiden pintakunto oli pääosin hyvä ja parannettavissa normaalein hoitotoimin, kuten lanaamalla ja murskeen levityksellä. Soratiet olivat pääasiassa ajettavuudeltaan hyviä. Rakenteiden puutteet eivät näy teiden käyttäjille, mutta usealla tiellä oli havaittavissa puutteita rakenteen kuivatuksessa. Kuivatuksen toimivuus on rakenteen kunnon säilymisen kannalta ensisijaisen tärkeää. Yksityisteillä sijaitsevien tierumpujen osalta tilanne on kohtuullinen. Yksityisteiden varrella on runsaasti katuvalaisimia ja niihin ei ole investoitu pitkään aikaan. Tarkastelun pohjalta tullaan suosittelemaan tarpeettoman ja huonokuntoisen valaistuksen purkamista ja säilytettävien valaisimien ilmajohtimien ympäristön kasvuston raivaamista. Tarpeen vaatiessa tulee investoida uusiin valaisimiin. Työ jatkuu siten, että syksyn aikana laaditaan alustava kustannusarvio yksityisteiden vaatimille korjaustoimenpiteille ennen hoitovastuun siirtymistä. Samoin tiekunnille laaditaan alustavat yksityistiekohtaiset laskelmat. Syksyn ja alkutalven aikana kutsutaan koolle tiekuntien yleiskokoukset, joissa hoitokunnat perustetaan. Tämän jälkeen työ jatkuu hoitokuntien ja toimitsijamiesten koulutuksella.