Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Mielipide: Vastuullisuus, kustannustehokkuus, arvot ja Itämeri

Mielipide. Uusi Naantalin strategia 2022 -kirjanen jaettiin 19.9.2018 kokoontuneelle ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Strategian yhtenä arvona on ympäristö, keskeisenä kärkihankkeena sen tilan parantaminen, eli rantojen virkistysarvojen ja lähivesien laadun parantaminen sekä Itämerihaasteen toimenpide-ohjelman ja Naantalin ilmastotavoitteet sisältävä ympäristöohjelma. Kokouksen esityslistalla oli esitys merkitä tiedoksi ja olla valittamatta Humaliston ja Luonnonmaan asutuksen viereen sijoittuvan laivaromuttamon luvasta. Pääosa laivoista puretaan Aasiassa kyseenalaisin menetelmin, joten laadukas ja ympäristön kannalta kestävä romuttamo on kannatettava parannus nykytilaan. Josko sellainen tulisi sijoittaa asutuksen keskelle matkailukaupunkiin, matalan ja haavoittuvan Itämeren salmeen, saattaa paikkavalinnaltaan olla kyseenalaista, joskin vastuullisesti toimien mahdollista. Kustannustehokkuuden ja kaupallisen kilpailukyvyn korostaminen, joka lupahakemuksessa tuotiin esiin, eivät saisi olla tärkeämpiä kuin terveys ja merialueen tila. Esittelijä ehdotti luvan hyväksymistä sellaisenaan, sillä sen ehdoissa olisi otettu huomioon ympäristö- ja rakennuslautakunnan 15.5.2018 antamassa lausunnossa olevat seikat. Lautakunta edellytti työmaan olevan huputettu, jolloin myrkyllisiä aineita sisältävä nikkelirae-hiekkapuhalluspöly ei leviäisi lähiympäristön ilmaan eikä mereen. Toimintaa ei pitäisi olla iltaisin, öisin, pyhien aattoina eikä pyhäpäivinä. Lautakunta edellytti myös, että kaikki hulevedet tulee puhdistaa ennen niiden päästämistä mereen. Hyvää huonompi merialue On ikävää joutua toteamaan että lautakunnan lausuntoa ei todellisuudessa oltu huomioitu. Myönnetyssä luvassa todetaan Naantalin merialueen tilan olevan jo nyt kemialliselta tilaltaan välttävä ja laadultaan ”hyvää huonompi”. Siksikö luvassa ei katsottu olevan tarpeellista edellyttää lautakunnan mainitsemia ympäristöseikkoja? Purettavia laivoja ei hiekkapuhalluksen aikana huputeta eikä siis myöskään varusteta poistoilmasuodattimin, kuten lautakunta oli edellyttänyt. "Kovan tuulen" vallitessa hiekkapuhallusta ei tehtäisi; "kovaa tuulta" ei määritelty millään tuulen voimakkuuden tai sen suunnan määrittelyllä. Aluspurkua tehdään ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Saastuneita vesiä ei tarvitse puhdistaa. Haitallisia aineita (kadmium, lyijy, tina, arseeni, kupari, nikkeli) sisältäviä vesiä "tarkkaillaan". Mitä tarkkailu tarkoittaa ja mitä sen perusteella tulee tehdä, jää epäselväksi. Suurin osa haitallisia aineita sisältävistä vesistä päätyy mereen. Melua sentään määrättiin mitattavaksi lähitalojen pihoilta - kolmen vuoden välein. Vaihtoehtoina olivat vain esityksen merkitseminen tiedoksi sellaisenaan tai AVI:n myöntämästä luvasta valittaminen ainoana keinona vaatia lautakunnan alun perin esille tuomien seikkojen huomioimista. Välimuotoja ei ole, joskin mahdollisen valitusprosessin aikana voisi pyrkiä neuvottelemaan luvasta siten, että annettu lausunto otettaisiin vakavasti. Edes tankkerien ja suurten risteilijäalusten purkamistapauksissa ei voida edellyttää huomioitavan sijoituspaikkakunnan, Naantalin, kantaa enää 1.10.2018 jälkeen, jolloin valitusaika umpeutuu. Nämä päätökset vaikuttavat kauan ja niiden vaikutuksen ovat pitkälti peruuttamattomia. Lautakunnan puheenvuoroja seurasi äänestys. Asukkaiden ja ympäristön puolta pitävät hävisivät äänestyksessä 5-3. Turun päätös tuntuu Naantalissakin Niin strategia kuin lausunnotkin ovat kuollutta kirjainta. Sitä ovat myös ympäristöluvan väljät ja tulkinnanvaraiset ehdot. Kuolleeksi julistaminen käy valitettavasti mielessä myös niin sanotun Vihreän puolueen arvomaailman käytännön toteuttamisessa. Jotain positiivista pitää jokaisessa kirjoituksessa olla. Myönteinen ajattelu – ehkä ei aina kuitenkaan myönteiseen lopputulemaan pyrkivä toiminta – on muotia. Turku on ottanut merkittävän askeleen myönteisen toiminnan suuntaan ollessaan luopumassa ruoppausmassojen läjityksestä Rajakarille. Näin, vaikka vaihtoehdot tulevat kalliimmiksi. Itämeri ja Naantalin asukkaat kiittävät, sillä terveellinen, puhdas ilma ja vesi ovat mittaamattoman arvokkaita. Kristiina Sunell, Naantali