Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Mielipide: Välittääkö vaiko ei?

Mielipide . Saija Porramo (vihr.) kertoo Rannikkoseudun mielipidekirjoituksessaan (24.9.) syynsä olla puoltamatta valittamista Turun korjaustelakan laivaromuttamon ympäristöluvasta, jonka epäkohtana osa päättäjistä piti Naantalin ympäristölautakunnan lausunnon huomiotta jättämistä lupaa myönnettäessä. Ympäristöluvan hyvin väljät muotoilut kieltämättä tekevät muutoksenhaun perin vaikeaksi. Selkeät juridiset perusteet löytyvätkin luvan perustelujen puutteellisuudesta. Lupapäätöksestä uupuvat mm. laajemmalle alueelle ulottuvien vaikutusten arviointi. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon lisääntyvä ongelmajätteiden kuljetus Ukko-Pekan sillan yli, kaupunkikeskustan ja Viluluodon sekä Karvetin lähellä olevalla tiellä. Koeluonteisessa purkutoiminnassa lisäliikennettä aiheutui yhden aluksen osalta noin 50 kuorma-autokäynnin verran. Koepurkualukset olivat pieniä. Miten paljon lisäliikennettä aiheutuu 250 metriä pitkän tankkerin purkujätteiden kuljetuksesta, ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä toimivasta aluspurkamosta? Tätäkään ei oltu luvassa käsitelty millään tavoin. Paljon puuttuu, paljon on kesken. Vireillepanomenettelyn kautta lupaan voida kyllä puuttua sen voimassaoloaikanakin, jos toiminnan todetaan jo aiheuttaneen ympäristölle kohtuutonta haittaa. Prosessin työläydestä ja ajankäytöstä olen Saija Porramon kanssa samaa mieltä vaikka valitusten laatimisesta itselläni ei kokemusta olekaan. Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunta laati lausuntonsa Neste Oyj:n toiminnan muuttamista käsittelevästä luvasta 26.10.2016. Ympäristö- ja rakennuslautakunta sai 15.5.2018, eli yli puolitoista vuotta myöhemmin, käsiteltäväkseen vastineen Varsinais-Suomen Luonnonsuojeluliiton tekemään valitukseen liittyen. Näkemyksemme eroavat vain siinä, että mielestäni muutoksenhaku tulee tehdä ennen kuin ympäristölupa saa lainvoiman – eli valitusaikana – eikä vasta sen jälkeen. Mainittu Neste Oyj:n lupahakemus tähtäsi rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseen, joten vertailukohta ei ole täysin rinnastettavissa muutoin kuin toteamuksena työmäärästä, ajankäytöstä sekä sen toteamisesta, että muutoksen hakeminen ympäristölupaan ennen sen lainvoimaisuutta kuormittaa viranhaltijoita, yhdistyksiä ja ympäristöä kaikkein vähiten. Heikoin perustein myönnetty ympäristölupa voi johtaa jopa ennakkotapaukseen, jonka perusteella muutkin toimijat voivat myöhemmin hakea lievennyksiä lupaehtoihin. Vastaavan kokoluokan laivapurkamoja ei EU-maissa ole. Kokemusta on enintään 100 metriä pitkien alusten purkamisesta. Naantalin keskustan liepeillä aiotaan purkaa jopa 250 metrisiä tankkereita. Ennakkotietoa tai vertailukohtaa ei siis ole, joten lupaehtojen väljyys on erityisen huolestuttavaa. Turun korjaustelakka ei ole EU:n hyväksyttyjen aluspurkamojen lupalistalla. Lupahakemuksessaan se on vasta ilmoittanut pyrkivänsä siihen hakeutumaan. Muutoksenhakuoikeutta ei lähistön asukkailla ole. AVI:n mukaan asukkaat olisivat voineet tuoda esille mielipiteensä luvan ollessa valmisteilla, mutta myönnettyyn lupaan sellaisena kuin se nyt esitetään heillä ei ole valitusoikeutta. Josko asukkaiden mielipiteet olisivat jääneet huomiotta - kuten Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunto ja suuri osa ELY-keskuksen lausunnosta – jää arvailujen varaan. Useissa Naantalin asukkailta saamistani puheluissa ja sähköposteissa korostetaan vakavaa huolta seikoista, joita ei luvassa ole lainkaan käsitelty. Mikko Rönnholm (sd) kirjoittaa blogissaan ” Materiaalin kierrätys on kestävää toimintaa, mutta sen toteuttaminen voi aiheuttaa terveydellisiä ja ympäristöllisiä ongelmia. Alalla kilpailu on epäreilua ja romutusta tehdään ihan liikaa ympäristön ja palkkadumppauksen keinoilla alkeellisissa olosuhteissa. Suomessa asianmukainen prosessien hoitaminen ei ole halpaa ja siksi pelkään tuntematta yksityiskohtia, että nykytermein sanottuna sen toteuttaminen asianmukaisesti tulee olemaan haasteellista. ” Vihreiden kanta näin suuren mittaluokan ja vakavuusasteen ympäristöluvassa on kieltämättä pettymys ja epäjohdonmukaisuudessaan edelleen kummastelun aihe. Välittävätkö vaaleissa valitut luottamushenkilöt edelleen äänestäjiensä huolen siitä, mikä on kokonaisuutena ympäristön ja asukkaan etu?