Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Raseko vastaa Janne Laulumaalle:" Ammatillista koulutusta ei auta politikointi"

Raseko vastaa Varsinais-Suomen kasvuun ja työvoimatarpeeseen kouluttamalla aikaisempaa enemmän opiskelijoita. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat olleet suuria, mutta toiminta on pystytty sopeuttamaan rahoituksen tasoon ja opetuksen ja ohjauksen taso pyritty pitämään ennallaan. Oppisopimuskoulutuksen määrä kasvaa koko ajan ja oppisopimuksia tehdään aikaisempaa joustavammin, lyhyeksikin aikaa. Yrittäjien ja yritysten kannalta tilanne on siis erinomainen. Rasekossa vastuuta ei ole sysätty opiskelijoille itselleen. Reformi on osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden osalta hyvä ja opiskelijan yksilöllinen ohjaus paranee koko ajan, kunhan uusi toimintatapa saadaan täysimittaisesti toimimaan. Jotta ammatilliseen koulutukseen uskaltavat hakea myös ne nuoret, jotka suunnittelevat jatko-opintoja korkeakoulussa, on meidän uskottava ammatilliseen koulutukseen. Rasekossa haluamme tarjota alueen nuorille ja aikuisille opiskelijoille parasta mahdollista ammatillista koulutusta. Yhteishaun alla kutsumme Janne Laulumaan tutustumaan ammatilliseen koulutukseen paikan päälle. Katseet kannattaa kaikkien poliitikkojen kääntää peruskouluun. Peruskoulun päättävillä tulee olla perustaidot ja valmiudet opiskella ammattiin. Tällä hetkellä näin ei suinkaan aina ole vaan toisen asteen opinnoissa joudutaan usein tilanteeseen, jossa opiskelijan valmiudet opiskeluun, saati työelämään, eivät riitä. Huolehdimme kuitenkin kaikista ja tässä reformin mukanaan tuoma henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen ja yksilöllisen polun rakentaminen on avainasia. Pitkällä tähtäimellä ammatillisen koulutuksen rahoitusta tulisi lisätä. Ammatillista koulutusta ei kuitenkaan auta politikointi. Reformin, ammatillisen koulutuksen lainsäädännön laajan uudistuksen toimeenpano on vasta käynnissä. Haasteita toimeenpanoon tuovat esimerkiksi lukujärjestysten osalta se, että kun uutta systeemiä ajetaan sisään ja opiskelijoiden yksilöllisiä polkuja rakennetaan, osalle opiskelijoista voi jäädä työaikaa, jota ei heti pystytä täyttämään, jos tilannetta tarkastellaan perinteisten ryhmälukujärjestysten kautta. Varsinkin nuorille yritetään kuitenkin koko ajan taata täydet työpäivät, mutta valinnoista riippuen työmäärät voivat vaihdella. Ammatillisen koulutuksen arvostusta on onnistuttu Suomessa kasvattamaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toivomme, että ammatillista koulutusta edelleen arvostetaan ja ammatillinen väylä nähdään hyvänä vaihtoehtona edetä elämässä. Rasekossa otamme kaikki palautteet vastaan ja selvitämme jokaisen opiskelijan tilanteen, jonka osalta huolta koulutuksen määrästä tai laadusta on huoltajilla tai opiskelijalla itsellään. Yhteyttä voi ottaa johtavaan rehtoriin suoraan. Raseko välittää jokaisesta opiskelijastaan ja tekee kaikkensa, että opiskelijamme menestyvät nyt ja jatkossa. Ari Leinonen                                                                                          yhtymähallituksen puheenjohtaja                                               Maria Taipale johtava rehtori