Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Pölystä ja melusta ärsyyntyneiden asukkaiden mielestä haketustoiminta on ehdottomasti siirrettävä sisätiloihin - Naapuriyritykset suhtautuvat Energia- ja KierrätysParkin toimiin maltillisemmin

.Naantalin ympäristönsuojelulle on kuluvan vuoden aikana toimitettu kolmisenkymmentä valitusta Energia- ja KierrätysParkista. Suurin osa niistä on peräisin Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistykseltä. Yhdistyksen puheenjohtaja Rami Silvánin mukaan vähimmäisvaatimus on, että Energia- ja KierrätysParkin toiminta siirretään sisätiloihin, jotta melu sekä pöly pysyvät kurissa. Silván kertoo rivitaloasukkaiden harmitelleen kivipölyn laskeutumista ikkunoihin sekä autojensa päälle. Suurimmaksi ongelmaksi yhdistyksen jäsenet nostavat melun, jonka voimakkuus vaihtelee tuulen suunnan mukaan. –Vaikka melu pysyy hyväksyttyjen raja-arvojen sisäpuolella, sitä ei ole mielekästä kuunnella 300 päivänä vuodessa, Silván sanoo. Yrittäjä harmittelee poikkeuksellista kesää Energia- ja KierrätysParkin toimitusjohtaja Olli Mäkisen mielestä asian käsittely on mennyt lähes kiusanteon asteelle. Hän toteaa yrityksensä tehneen kädenojennuksen asukkaiden suuntaan päättämällä, ettei kiveä ja haketta murskata yhtä aikaa. Mäkinen toteaa, että melun osalta viranomaisten asettamiin raja-arvoihin on pitkä matka. Asukas- ja yritysyhdistys valitti Energia- ja KierrätysParkin ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen, joka antoi asiasta päätöksen viime syyskuussa. Hallinto-oikeudella oli käytössään Energia- ja KierrätysParkin toiminnasta tehtyjen melu- ja pölymittausten tulokset. Oikeus ei tehnyt muutoksia Energia- ja KierrätysParkin ympäristölupaan. –Haketuksesta ei tule pölyä, joka leviäisi ympäristöön, mutta poikkeuksellisen kuiva kesä vaikutti kiviaineksen pölyämiseen. Tuskin aivan lähitulevaisuudessa on samanlaista kesää tulossa. Naantalin ympäristöpäällikölle tulleiden pölyvalitusten johdosta kiinnitimme pölyntorjuntaan tavallista enemmän huomiota. Normaalistikin kivenmurskauksen yhteydessä käytetään pölyntorjuntakeinona kastelua, mutta pyrimme vielä entisestään tehostamaan sitä, Mäkinen kertoo. –Vastasimme jokaiseen valitusten johdosta saamaamme selvityspyyntöön ja ryhdyimme tarvittaviin toimiin. Esimerkiksi suolasimme useita kertoja teitämme, jotteivät ajoneuvot nostattaisi pölyä, Mäkinen lisää. "Toivottavasti osataan ottaa opiksi" Viime viikolla Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunnassa keskusteltiin Energia- ja KierrätysParkki Oy:n valvonnasta. Naantalin ympäristöpäällikkö Saija Kajala kävi läpi melumittaustulokset ja totesi niiden olevan Energia- ja KierrätysParkin osalta sallituissa rajoissa. Kajala kertoi kiviaineksen murskauksesta havaitun toistuvaa pölyhaittaa, jonka hillitsemiseksi Energia- ja KierrätysParkki on luvannut tarttua toimiin. Asian käsittelyn aikana lautakunnan jäsen Kristiina Sunell (kok) esitti, että lupaehtojen toistuva rikkominen johtaisi hallintopakkomenettelyyn tai muihin toimenpiteisiin. Sunellin ehdotus raukesi vailla kannatusta. Esityksellään Sunell haluaa korostaa ympäristöstä välittämisen tärkeyttä. Hän tahtoo keskustella myös siitä, pitääkö pölyä tuottavan toimijan ryhtyä investointeihin, vai onko esimerkiksi Luolalan teollisuusalueella olevien yritysten investoitava entistä tehokkaampiin suodattimiin. Sunell toteaa, että asiaan on vaikea löytää yhtä oikeaa ratkaisua. Teollisuus sekä satama kuormittavat ympäristöä, mutta ne tarjoavat työpaikkoja sekä pitävät Naantalin veroäyrin kohtuullisena. –Olisiko ollut viisasta sijoittaa haketustoiminta muualle? Sitten tullaan kysymykseen, olisiko monipolttoainevoimalaitos kannattanut rakentaa toisaalle, jolloin pohdittaviksi tulevat myös tiestöä ja infraa koskevat ratkaisut. Toivottavasti osataan ottaa opiksi ja Isosuon alueella asutuksen sekä teollisuuden intressit pystytään aikanaan sovittamaan yhteen, Sunell sanoo. Teollisuusalueelta löytyy ymmärrystä Luolalan teollisuusalueella suhtautuminen Energia- ja KierrätysParkkiin tuntuu olevan huomattavasti suopeampaa kuin asukas- ja yritysyhdistyksessä. Ehdoton puhtaan ilman vaatimus on prototyyppejä valmistavassa ja testaavassa Protopajassa sekä maustetalo Conditessä. Protopajan toimitusjohtaja Markus Äijön mukaan ilmavaihtokoneiden suodattimien vaihtoväliä on tihennetty. Hän ei osoita syyttävällä sormella Energia- ja KierrätysParkkia. Pölyä aiheuttaa moni muukin tekijä, kuten liikenne. Eniten Protopajan toimintaa hankaloittavat kiviaineksen räjäytykset. –Luolalassa on räjäytelty niin kauan kuin olemme täällä toimineet. Tällaista teollisuusalueella nyt vaan on, Markus Äijö kiteyttää. Maustetalo Conditen toimitusjohtaja Jan Lähde keskusteli perjantaina Energia- ja KierrätysParkin vaikutuksista tuotantopäällikkö Kari Salosen kanssa. Miehet totesivat, ettei Energia- ja KierrätysParkista ole ollut Conditelle haittaa. Teknistaloudellinen vertailu käynnistyi Energia- ja KierrätysParkin tulee saamansa ympäristöluvan mukaisesti toimittaa ympäristölupaviranomaisille selvitys haketustoiminnan siirtämiseksi sisätiloihin vuoden 2020 loppuun mennessä. Viranomainen voi selvityksen perusteella täydentää tai muuttaa lupaa. –Teemme parhaillaan teknillistaloudellista vertailua siitä, mikä on toimintamme kannalta järkevää, Energia- ja KierrätysParkin toimitusjohtaja Olli Mäkinen kertoo.