Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Nyt viimeistään tiekuntien on syytä hankkia oikeusturvavakuutus - Uuden yksityistielain pulmakohdat tullaan punnitsemaan käräjillä

Naantalin kaupungintalolla tiistaina pidettyyn tieiltaan saapuneet Toni Rantapere ja Veijo Itäsola tuumivat asiantuntijaesityksiä kuunnellessaan, ettei uusi yksityistielaki tunnu tuovan kovin suurta mullistusta. Miehet edustavat Rymättylässä olevan Teroksen yksityistien toimikuntaa. Turun yliopistosäätiö myy heidän kulmiltaan maa-alueita, mikä tuo yksityistielle jatkuvasti uusia käyttäjiä. Nämä eivät kuitenkaan aina ilmoittaudu tiekunnalle, joka kerää tienhoitoon käytettävää maksua ja vastaa tien kunnossapidosta. Teroksen yksityistien toimikunnassa aiotaankin pestata tieisännöitsijä, joka hoitaa tiekunnan toimitsijamiehen tehtäviä ja toimii asiantuntijana. Myös tievastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus ovat olleet Teroksentien miehillä mielessä. Ensimmäinen haaste voi piillä jo perustavassa kokouksessa Vuoden alussa voimaanastunutta yksityistielakia esitelleen erityisasiantuntija Jaakko Rahjan puheesta oli pääteltävissä, että uusi laki tarjoaa useita mahdollisuuksia heittäytyä hankalaksi. Laki ei ole Rahjan mukaan läheskään kaikilta osin yksioikoinen. Ongelmakohdat ratkeavat vasta sitten, kun tuomioistuin on ottanut niihin kantaa. Yksi pulma nousi esiin jo tilaisuuden alkumetreillä, kun Jaakko Rahja ja Maanmittauslaitoksen rekisteri-insinööri Päivi Mäkinen kävivät läpi tiekunnan perustamista. Suomen tieyhdistyksessä ajatellaan, että tiekunnan perustamisesta pitää olla yksimielinen päätös, mutta Maanmittauslaitos huomioi myös enemmistöpäätöksellä perustetun tiekunnan. –Tämäkin on asia, joka jää viime kädessä oikeuden ratkaistavaksi, Rahja huokaisi. Kun tiekunta saa oikaisuvaatimuksen, se voi itse oikaista tekemänsä päätöksen. Halutessaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä tiekunnalle ja samalla voi nostaa kanteen käräjäoikeudessa. –Vastuunkantajilla on hyvä olla vakuutus näiden tapausten varalle, Rahja teroitti. Uusi tielaki ei koske niin sanottuja pelto- ja tilusteitä tai vaikkapa rantasaunalle johtavaa sopimustietä, jonka käyttäjät sopivat keskenään tien kustannusten jakamisesta. Mikäli tienpitoon halutaan saada avustuksia, tiekunnan perustaminen on välttämätöntä. Uuden yksityistielain myötä tiekuntien itsenäisyys lisääntyy, eikä niiden perustamiseen, lakkauttamiseen ja yhdistämiseen enää tarvita kunnallisen tielautakunnan päätöstä. Jo olemassa olevat tiekunnat voivat halutessaan yhdistyä tai jakaantua. Naantali haluaa siirtyä sähköisiin hakemuksiin Viime vuonna Naantalin alueella oli 221,8 kilometriä kaupungin avustamia yksityisteitä. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirven mukaan keskimääräinen avustussumma oli 631 euroa per kilometri. Tiekunnat ovat saaneet lisäavustusta aikataulunmukaisesta Föli-liikenteestä. Naantali on myöntänyt rahaa myös tien rakenteiden parantamiseen. Tieavustukset myöntää tekninen lautakunta. Valtion myöntämiä avustuksia käsittelee ELY-keskus. Mika Hirvi tiedusteli tieillan osallistujilta, onko vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen erottelu hakemuksissa enää tarpeen. Yleisön joukosta todettiin useammallakin suulla kesämökkikulttuurin hävinneen. Mökeistä on tullut vapaa-ajan asuntoja, joita käytetään ympäri vuoden. Tämä taas lisää tuntuvasti esimerkiksi aurauskustannuksia. Naantalin kaupunki kehittää sähköistä asiointia. Kaupunki haluaa ottaa jatkossa yksityisteiden avustushakemukset vastaan sähköisesti. Tähän on haettu mallia Salosta ja Sastamalasta. Tiekuntien edustajat harmittelivat kaupungin vaatimien tietojen yksityiskohtaisuutta. Kaupunki pyytää tienhoidon kustannuksia yksikköinä, jotka eivät ole yhteensopivia kaikkien tiekuntien kirjanpitojärjestelmien kanssa. –Olisiko mahdollista raportoida suuremmista kokonaisuuksista yhteissummia? erään tiekunnan edustaja tiedusteli. Kaupungin myöntämän avustuksen edellytyksenä on se, että tiekunta on pitänyt vuosikokouksen. Lain mukaan kokous on pidettävä vähintään neljän vuoden välein. Siksi Naantalin käytäntö aiheuttaa tiekunnissa turhautumista. Tietosuoja pakottaa luomaan uusia käytäntöjä Oman haasteensa nykyisiin käytäntöihin luo EU:n tietosuoja-asetus. Tähän asti Naantalin kaupunki on pyytänyt tiekuntien osakasluettelot. Tieisännöitsijä Riitta Virtasen mukaan tämä on ristiriidassa tietosuoja-asetuksen kanssa. Jotkut tiekunnat ovat pitäneet kokous- ja päätöspöytäkirjoja nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä, jossa niitä on saanut pyytämällä katsoa. Virtanen toteaa tämänkin käytännön olevan kyseenalainen. Esimerkiksi yksityisteiden maksuunpanoluettelo on oltava nähtävillä tiekunnan osakkaille, mutta kuka tahansa ei saa päästä sitä katsomaan. Lain mukaan kokous- ja päätöspöytäkirjoihin on voitava tutustua 14 päivää ennen kokousta. –Tarkoittaako tämä sitä, että asiakirjojen kanssa on päivystettävä kotona aina kaksi viikkoa kerrallaan? muuan kuulija tiedusteli. Yksiselitteistä vastausta tähän ei kuulunut.