Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Järjestöjen vaatima luonnonsuojelualue ei saa kannatusta virkamieheltä

Raisiolaiset ja turkulaiset järjestöt esittivät 12.10.2018 päivätyssä kuntalaisaloitteessa suojelualueen perustamista Mälikkälän ja Kuninkojan väliin. Raision tekninen lautakunta saa ensi tiistaina käsiteltäväkseen Raision kaupungin teknisen johtajan Antti Kortteen aloitteeseen antaman vastauksen. Korte toteaa, ettei alueelle ole perusteltua tehdä virallista luonnonsuojelualuetta. Sen sijaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet tulee merkitä asemakaavaan, jotta niiden säilyminen turvataan. Kortteen mukaan Kuloistenniityn halki Kauppakeskus Myllyyn suunniteltu yhdystie ei juurikaan heikennä viheralueen asemaa eikä se vähennä merkittävästi luontoarvoja. Korte toteaa, että Kuloistenniityn asemakaavatyössä tullaan osoittamaan Raision puolelle pysäköintialue luonto- ja kuntoilureitistön läheisyyteen, jotta virkistysalueen saavutettavuus paranee. Raision kaupunginhallitus antoi maanantaina lausunnon Turun yleiskaavasta ja siinä samalla Myllyn suunnitellusta yhdystiestä. Vihreiden edustaja Saila Rintee teki lausuntotekstiin muutosesityksiä, joista käytiin seitsemän äänestystä. Rintee toivoi Raision puoltavan suunnitellun tielinjauksen poistamista Turun yleiskaavasta ja käynnistävän neuvottelut kuntalaisaloitteessa ehdotetun luonnonsuojelualueen perustamiseksi. Rintee perusteli näkemyksiään sillä, että suunnitellut tie- ja tunnelirakennelmat vaikuttaisivat ennakoimattomasti sekä laajasti muun muassa vesien virtauksiin ja suoalueisiin. Hänen mielestään tieyhteydestä tehty havainnekuva on harhaanjohtava, koska siinä tie näyttää luontopolulta. Havainnekuvasta puuttuu Rinteen mukaan useita luontokohteita sekä suojeltavia lajeja. Asuntojen rakentamista Kuloistenniityn eteläpäähän Rintee pitää järkevänä, sillä ne sijoittuisivat joukkoliikenneakselin tuntumaan. Rinteen muutosesityksiä kannatti kaupunginhallituksessa Hannele Lehto-Laurila (sd.). Rintee hävisi lähes kaikki äänestykset luvuin 9-2. Näin ollen kaupunginjohtaja Ari Korhosen alkuperäinen esitys voitti. Sen mukaan Raision kaupunki katsoo, että ohjeellinen tielinjaus Kuloistenniityn läpi Kauppakeskus Myllyyn tulee osoittaa yleiskaavassa.