Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Milloin Naantali antaa oikeutta kiinteistön omistajille katujen kunnossapidossa?

Naantali lienee ainoa kunta, joka ei ole toiminut sillä tavalla, jota edellyttää eduskunnan 1. 11 2005 hyväksymä laki kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Lain henki on antaa kiinteistön omistajille oikeutta pientalovaltaisilla alueilla: vapautusta jalkakäytävien talvikunnossapidossa. Lain voi jokainen ladata kunnat.net-sivuilta. Lain mukaan kunnan velvollisuus on ottaa kokonaan tai osittain huolehtiakseen tontin omistajille kuuluvia kunnossapitotehtäviä siinä tapauksessa, että pientalovaltaisella alueella ei saavuteta tämän lain mukaista kunnossapidon tasoa, taikka jos kunnossapitotehtävät jakautuvat alueen tontinomistajien kesken erityisen epätasapuolisesti. Edelleen lain mukaan epätasapuolisena jakautumisena voitaneen pitää ainakin sitä, kun pientaloalueella on jalkakäytävä vain alueen kokoojakadulla. Pääsääntöisesti pientaloalueiden kokoojakadun jalkakäytävä on vain toisella puolen katua. Naantalin pientaloalueiden jalkakäytävät täyttävät edellä mainitut ehdot, myös sen ne että ovat koneellisesti hoidettavissa, koska kaupunki hoitaa samoilla alueilla omia osuuksiaan ajaen auranterä ylhäällä yksityisen kiinteistön kohdalla. Asukkaat Naantalissa ko. kiinteistöissä ovat 35-45 vuotta iäkkäämpiä kuin rakentaessaan talojaan, ikääntyminen vaikuttaa varmasti kykyyn hoitaa jalkakäytävien puhdistusta lumesta. On myös huomioitava lain pykälä päätöksen tiedoksiannosta ja muutoksen hausta. Kunnan kunnossa- tai puhtaanapidon uudelleenjärjestelyä koskeva päätös pitäisi antaa valitusosoituksineen tiedoksi kaikille esityksen tehneille. Lisäksi sellainen päätös, jolla kunta ottaa tontinomistajien tehtäviä huolehtiakseen, on annettava valitusosoituksineen todisteellisesti tiedoksi niille tontinomistajille, joita päätös koskee. Päätöksen voidaan katsoa koskevan kaikkia alueen tontinomistajia. Naantalin kaupunki ei ole noudattanut ko. tiedoksiantoa. Joten ovatko päätökset, joita on kuulemma tehty, lainvoimaisia? Kun saimme tontit, oli luovutusehdoissa maininta, että toimitaan voimassa olevien lakien mukaan.