Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Merimaskun kirkonkylän rannan kohentamisesta

Kaupunginvaltuustolle esitettiin 26.02.2018 meille merimaskulaisille tärkeä aloite. Aloitteen ydin oli: "Merimaskun kirkonkylän ranta kaipaa kohentamista, jotta se voisi toimia kuntalaisten yhteisenä vapaa-ajan viettopaikkana ja yhteisten tilaisuuksien järjestämispaikkana." Toivomuksena tässä aloitteessa oli: "Kaupunki suunnittelee yhteistyössä alueen yrittäjien ja järjestöjen kanssa Merimaskun kirkonkylän rantaan yhteisen markkina- ja vapaa-ajan viettopaikan." Lisäksi aloitteessa todettiin, että parhaat edellytykset parantaa Merimaskun kirkonkylän rannan yleistä käyttöä nähdään työryhmän mielestä säilyvän silloin, kun Kirkonkylän ranta-alueet pidetään kaupungin omistuksessa ja niiden julkinen käyttömahdollisuus turvataan. Asia siirtyi Kaupunginhallitukselle, joka siirsi 12.03.2018 asian valmisteltavaksi sekä Tekniselle lautakunnalle, että Saaristolaislautakunnalle. TEKLA käsitteli asiaa 24.10.2018 ja SAARISTOLTK 30.10.2018. Molemmat lautakunnat päätyivät samaan ehdotukseen esittää kaupunginhallitukselle aloitteen johdosta, että Merimaskun kirkonkylään laaditaan ranta-alueiden käytön kokonaissuunnitelma, jossa myös yrittäjien ja järjestöjen näkemykset otettaisiin huomioon. Suunnitelman laatimisprosessia hoitaisi saaristolautakunta. Suunnitelma laadittaisiin yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Siinä osoitettaisiin ja sen perusteella kunnostettaisiin tarpeelliset alueet markkinoiden pitämistä ja vapaa-ajan viettoa varten. Aloitteen ja lautakunnan päätösten johdosta pidettiin 13.11.2018 Merimaskun koululla info- ja keskustelutilaisuus, missä merimaskulaiset olivat lähes yksimielisesti sitä mieltä, että kirkonkylän ranta on se ainoa oikea paikka, mihin tulisi kaupungin keskittää kehittämistoimensa. Toiveena oli, että entisen kaupan tontille saataisi niin matkailijoita, veneilijöitä, ja myös merimaskulaisia yhdistyksiä palveleva tila. Tätä samaa ajatusta jatkoi myös Rannikkoseudussa (15.2.2019) Merimaskun MLL:n uusi puheenjohtaja. Tähän keskusteluun ovat yrittäneet Merimaskun entisen Maamiesseurantalon edustajat tuoda esiin ajatuksensa saada Maamiesseurantalosta eräänlainen kylätalo palvelemaan em. toiveita. Maamiesseurantalolla ja rannan kehittämisellä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä samassa keskustelussa. Ajatuksessa on muutenkin muutamia puutteita, joista pienimpiä ei ole itse talo ja sen varustus ja kunto. Suurin ongelma on sen sijainti. Tapahtumia on mahdoton siirtää niin kauas rannasta, eikä se palvele veneilijöitä tai houkuttele matkailijoita piipahtamaan. Nyt herää ajatus kaupungin vilpittömästä halusta todella kehittää Merimaskun kirkonkylää ja sen rantaa: Rantamakasiini on myynnissä, Lossitupa on myynnissä, entinen kaupan tontti on autiona. Mitä jää meille merimaskulaisille tapahtumia ja yhteistä toimintaa ajatellen. Nykyiset suunnitelmat tappavat kaiken toiminnan rannassa. Kaupunki jo kerran teki tyhjäksi alueen laajemman kehittämisen jakamalla Lossituvan tontin kahtia ja sallivan siihen omakotitalon ilman mitään matkailua palvelevaa toimintaa. Aikooko kaupunki pikkuhiljaa myydä koko rannan ja jättää meille käyttöön vain Paltteentien ja Rantaraitin, jonka olemassaolokin tulee olemaan uhattuna, kun Lossituvan tontille rakennetaan omakotitalo. Kaipaamme kipeästi rantaan kokoontumis- ja toimintatilaa, veneilijöitä palvelevaa rakennusta ja avointa tapahtuma-aluetta. Merimaskulaisella talkoovoimalla ja EU-rahoituksella se olisi mahdollista.