Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Luonnonmaa on saamassa ensimmäiset kerrostalonsa - Perhetalon vierelle syntyy suuri asuinalue

Naantalin Luonnonmaan Ylitiellä asuvat Juhani ja Pirjo Vainio katselevat perhetalon asemakaavaluonnosta tyytyväisinä. Heidän mielestään luonnoksen karttakuva näyttää sellaiselta, jollaiseksi he toivovat Luonnonmaan kehittyvän. Juhani Vainio toteaa sienestys- ja metsästysmaastojen pienenevän, mutta se on saavutettaviin etuihin nähden pieni haitta. Pariskunta kaipaa perhetalon kulmille kohtuuhintaisia tontteja, joita lapsiperheet pystyvät ostamaan. Vainiot muuttivat nykyiseen taloonsa 1984. –Meille oli tärkeää, että poikiemme koulu oli lähellä. Se on varmasti tärkeää nykyisillekin perheille, Juhani Vainio sanoo. Opettajana työskennellyt Pirjo Vainio kehuu perhetalon metsäistä sijaintia. Se mahdollistaa oppimisen luonnon helmassa. Vainiot uskovat, että perhetaloon muodostuu kyläkoulumainen henki, joka voi olla merkittävä kilpailuvaltti Naantalille. Kerrostalot notkelmaan Kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaan mukaan Naantalin asukasmäärän kasvutavoite nojaa vahvasti perhetalon alueeseen. Kaupungin pyrkimyksenä on ottaa perhetalo käyttöön jo Naantalin asuntomessuja seuraavana syksynä vuonna 2022. Sitä ennen kaava-alueen muillekin tonteille on todennäköisesti ryhdytty rakentamaan. Asemakaavaluonnokseen on piirretty viisi kerrostalotonttia. Näin perhetalon, sen tuntumaan suunnitellun kaupan ja muiden alueen palvelujen äärelle saadaan paljon ihmisiä. Juhani Vainio huomaa kartasta, että kerrostalot on piirretty Rymättyläntien eteläpuolella olevaan notkelmaan. Hän pitää niiden sijaintia hyvänä. –Mieluummin näin kuin kerrostaloja korkeille kallioille, mies kommentoi. Jos kaava-alueen länsilaidalla olevan Ylitien haja-asutusalueen asukkaat saisivat muuttaa asemakaavaehdotusta, he lisäisivät tonttinsa siihen mukaan. Näin ollen 400-metrinen Ylitie tulisi kaupungin kunnossapitovastuulle. Nykyisin se on yksityistie. Kiertoliittymää puntaroidaan Liikennemäärän kasvu mietityttää Juhani ja Pirjo Vainiota sekä kaava-alueen vastakkaisella puolella Linnavuoressa asuvaa Ossi Vähäsaloa . Todennäköisesti suuri osa autoilijoista tulee käyttämään liittymää, joka vie Rymättyläntieltä lähes suoraan Luonnonmaan perhetalon pihaan. Kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaan mukaan vielä on epävarmaa, tuleeko Rymättyläntien liittymästä perinteinen, vai tehdäänkö siitä kiertoliittymä. –Perhetalon kaava-aluetta on mahdollista laajentaa etelään. Mikäli näin joskus tehdään, kiertoliittymä olisi perusteltu vaihtoehto, Uurasmaa toteaa. Liittymäratkaisu ei ole yksin Naantalin päätettävissä, sillä Rymättyläntie kuuluu valtiolle. Kaupungin toiveena on siirtää osa Luonnonmaan sisäisestä liikenteestä Rymättyläntieltä perhetalon asemakaava-aluetta halkoville teille. Tällä ratkaisulla halutaan tuoda joukkoliikenneyhteydet tulevan sekä jo olemassa olevan asutuksen keskelle. Asemakaava vaalii luontoarvoja Teiden ja tonttien maastoa myötäilevät linjat saavat kiitosta luonnonmaalaisilta. Ossi Vähäsalo on tyytyväinen tonttien välisiin metsäalueisiin ja polkuihin, joita pitkin pääsee reippailemaan Luonnonmaan maaseutumaiseen maisemaan. Vähäsalo toivoo Naantalin kiinnittävän huomiota Rymättyläntieltä kantautuvaan meluun. Nastarengasaikana se kuuluu selvänä Linnavuoreen asti, vaikka välissä on metsää. Vähäsalo arvelee nopeusrajoituksen alentamisen auttavan. Oscu Uurasmaan mukaan Rymättyläntien alkupään nopeusrajoitus on tulevaisuudessa luultavasti 50–60 km/t. Nyt se on 80 km/t. Toinen Vähäsaloa mietityttävä seikka on pikkutiet, joiden risteyksissä ei ole kärkikolmiota. Oikeanpuoleisilta pikkuteiltä tulevien etuajo-oikeus on yllättänyt monet vieraspaikkakuntalaiset kyläilijät. Alueen asukkaiden mukaan jotkut jäävät ikään kuin vaanimaan pikkutielle, josta he kaasuttavat pääväylää ajavan eteen.