Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Suhtaudumme vakavasti, mutta odotetaan nyt vielä... - Mikromuovialoite ei ole johtamassa toimenpiteisiin

Mikromuovien turmiollisista vaikutuksista Raisiossa vuosi sitten tehty valtuustoaloite on saamassa kaupungilta ymmärtäväisen vastauksen, mutta toimenpiteisiin aloite ei näytä johtavan. Raision vihreä valtuustoryhmä Eija Erasvuon johdolla sekä kolme sdp:n valtuutettua ehdottivat, että kaupunki sijoittaisi lumenkaatopaikat niin, etteivät sulamisvedet lisäisi maan ja veden muovikuormitusta. Sulamisvesiä pitäisi ehdotuksen mukaan suodattaa aiempaa paremmin ja kerätä mikromuovi talteen. Aloitteessa toivottiin, että kaupunki selvittää keinot ja kustannukset vesistöjen roskaantumisen ehkäisemiseksi ja mikromuovien pääsyn vähentämiseksi vesistöihin lumen vastaanottopaikoilta ja että lumen kaataminen suoraan vesistöihin kiellettäisiin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä. Kaupungininsinööri Mikko Kunttu on valmistellut vastauksen aloitteeseen. Se tulee teknisen lautakunnan käsittelyyn tiistaina. Vastauksen mukaan Raisiossa vesistökuormitus otetaan vakavasti, kuten siten, että hulevesijärjestelmien jatkeena olevien suurten ojien kunnostamisen yhteydessä ollaan rakentamassa mm. viivästysaltaita, joiden avulla kuormitusta saadaan vähennetyksi. Edelleen Kunttu vastaa, ettei muovipartikkeleista ole niin tarkkaa tutkimustietoa, että selkeitä toimenpiteitä voitaisiin aloittaa. Tiedossa olevat ratkaisut eivät myöskään ole kustannustehokkaita. Raision kaupungin lumenläjityspaikka on Kaislatiellä, ja sinne ajetaan vuosittain noin 500 kuutiometriä katualueilta poistettua lunta. Läjityspaikalta valuvia sulamisvesiä ei puhdisteta, ja ne kulkeutuvat ojia pitikin Raisionlahteen. Raision tekninen keskus on kartoittanut vaihtoehtoisia lumenkaatopaikkoja, mutta vastauksen mukaan Kaislatien läjityspaikkaa parempaa ei ole löydetty. Mikromuovit ovat halkaisijaltaan alle 5 millimetrin hiukkasia. Aloitteessa ollaan huolissaan siitä, että niitä syntyy muovituotteiden haurastuessa ja tieliikenteen päästöistä ja että niitä on kaikkialla. Vihreät korostavat, että ongelmia syntyy, kun mikromuovit pääsevät vesistöihin ja reagoivat ympäristömyrkkyihin. Aloitteessa sanotaan, että vesistöjen mikromuovihitusista on mitattu jopa miljoonakertaisia myrkkymääriä ympäröivään veteen verrattuna ja vesistöissä ne päätyvät eliöiden ruuaksi.