Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen: Emäntäkoulun risteyksen viereen ei vielä mahdu uutta kauppaa

Naantalin tekninen lautakunta päätti helmikuussa äärimmäisen tiukan äänestyksen jälkeen viedä eteenpäin Ruonan Yhdystien asemakaavaa. Kiistelty kaava mahdollistaa uuden supermarketin rakentamisen Tallipuiston kohdalle. Kaupan rakennus haukkaisi pysäköintipaikkoineen noin kolmanneksen puistosta. Monet alueen asukkaat ovat tätä vastustaneet, ja kaupungille on jätetty kirjelmä, jossa pyydetään selvitystä keskustan muista mahdollisista kauppapaikoista. Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen päätti viikonloppuna, että asukkaiden toiveisiin vastataan ja keskustan kauppapaikoista teetetään selvitys. Samassa yhteydessä käydään läpi Naantalin kaupallisten palveluiden tilannetta tilastojen valossa. Tiedossa on, että Naantalin omien asukkaiden päivittäistavarakaupan ostovoimasta valuu Naantalin ulkopuolelle joka vuosi noin 10 miljoonaa euroa. Koko vähittäiskaupan liikevaihto on Naantalissa asukasta kohti alle puolet koko maan keskiarvosta. Haasteena on sekin, että vapaa-ajan asukkaiden ostovoimasta suuntautuu Naantaliin yllättävän pieni osuus. Aikaa selvityksen tekoon menee 1–1,5 kuukautta. Jouni Mutanen myöntää, ettei kaupan tukalasta tilanteesta ole kyetty viestittämään kaupunkilaisille ja päättäjille riittävän selvästi. Uusia keskustaan sopivia päivittäistavarakaupan paikkoja käytiin perusteellisesti läpi Manner-Naantalin osayleiskaavan yhteydessä. Paikkoja löydettiin neljä, mutta jokaisessa niissä on haasteita. Yksi paikoista on Humaliston alueella. Sinne eivät kaupan keskusliikkeet ole halukkaita uutta markettia rakentamaan ennen kuin alueelle nousee merkittävästi lisää asuntoja. S-marketin kohdalla on selvitetty laajennusmahdollisuuksia ja pysäköintipaikkojen lisäämistä. Ongelmana on rautatieyhteys satamaan. Alueelta pitäisi löytää keino, jotta veturit pääsisivät kääntymään ja paikka matkustajaliikenteen laiturillekin pitää osoittaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Jouni Mutanen kertoo, että tyydyttävää ratkaisua ei ole vielä löydetty, joten työ jatkuu. Mahdollinen raiteiden siirto tulee kaupungin maksettavaksi ja maksaa joitakin miljoonia euroja. Kaupunki ei myöskään omista maata alueelta. Mutasen arvion mukaan laajentaminen voisi olla mahdollista 3–5 vuoden kuluttua. Nopeimmin uusi marketin paikka voitaisiin toteuttaa Ruonan Yhdystien kaavan mukaisesti Tallipuistoon. Se olisi myös sijainnillisesti hyvä, sillä se sijaitsee kävelyalueen päässä asuntoalueesta ja pääjoukkoliikennelinjan vieressä. Kaupan alan toimijat ovat viestineet, että niillä on valmiutta investoida Naantaliin nopeastikin, jos sopiva tontti olisi tarjolla. Keskeinen ongelma on pysäköintipaikkojen määrä, joka voi karkottaa osan asiakkaista shoppailemaan muualle etenkin vilkkaina kesäpäivinä. Nykyisen kaupan rakennus voisi löytää uuden käyttäjän esimerkiksi käyttötavarakaupan puolelta. –Jos jokin valtakunnallisista edullisista ketjuista tulisi siihen, niin sehän vain vahvistaisi lähialueen asuntojen arvoa, Mutanen uskoo. Teknisen lautakunnan kokouksessa puolet jäsenistä oli sillä kannalla, ettei markettia rakennettaisi Tallipuistoon vaan lähemmäksi Emäntäkoulun risteystä. Paikka on merkitty myös osayleiskaavassa kaupan alueeksi. Jouni Mutanen arvioi, että tälle alueelle voidaan järkevästi rakentaa vasta noin vuonna 2025, jolloin eritasoliittymä on valmis. Jos Ruonan Yhdystien linjaus siirtyy samalla kaupungin toiveen mukaisesti koilliseen, syntyy uuden väylän lounaispuolelle jopa 1,8 hehtaarin kauppatontti. Kun tilaa olisi riittävästi, ei kaupan tonttia tarvitsisi vetää aivan Viluluodon asuntoalueen kylkeen. Jouni Mutasen mielestä paikka sopisi loistavasti esimerkiksi rautakaupalle. Joka tapauksessa on selvää, ettei Ruonan Yhdystien asemakaavamuutos tule vielä maaliskuussa konsernijaoston käsiteltäväksi, vaan ensin valmistuu kauppapaikkaselvitys. –Naantalissa on patoutunutta painetta kehittää päivittäistavarakauppaa, Mutanen sanoo. Uusia kauppapaikkoja ei kaupunki ole vuosiin pystynyt osoittamaan kaupan toimijoille. "Kaupan alan toimijat ovat viestineet, että niillä on valmiutta investoida Naantaliin nopeastikin, jos sopiva tontti olisi tarjolla."