Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

E18-hanke: Raision keskustaosuuden hintalappu hypähti 30 miljoonalla eurolla

E18-hanke on edennyt Raision keskustan kohdalla tiesuunnitelman luonnosvaiheeseen. Todennäköisesti ensi kesän lopulla valmistuva tiesuunnitelma antaa valtiolle oikeuden lunastaa tarvittavat maa-alueet ja myös luvan tien rakentamiseen. Luonnos alkaa Juhaninkujan risteyksestä ja ulottuu Haunisten eritasoliittymään. Vt 8:n kohdalla tarkasteltava alue alkaa Kuloisten eritasoliittymästä ja päättyy Petterinpellon risteyssillan pohjoispuolella. Suunnittelu- ja konsulttitoimisto Sitowise Oy:n projektipäällikkö Rauno Tuominen toteaa luonnoksen pelivarojen olevan melko vähäisiä, koska asemakaava sekä olemassa olevat rakenteet luovat tiukat puitteet. – Pieniä säätöjä voidaan tehdä. Siksi haluamme vielä kuulla kaikkia osallisia, hän sanoo. Raision kaupunki laatii parhaillaan keskustan asemakaavaehdotusta, joka tulee näillä näkymin nähtäville alkuvuodesta 2020. Nopeimmillaan kahden vuoden projekti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Vesa Virtasen mukaan ELY:n toiveena on saada Raision keskustan osuutta koskevat E18-suunnitelmat valmiiksi siten, että rakennustyöt voivat käynnistyä 2022. Töiden aloitusajankohta riippuu viime kädessä eduskunnan rahoituspäätöksestä. Kun töihin päästään, ne alkanevat Raumantien ja E18:n yhdistävän monikerroksisen eritasokiertoliittymän rakentamisella. Vähän alle 500 metriä pitkän tunnelin rakentaminen ja käyttöönotto on mahdollista vasta eritasokiertoliittymän valmistuttua. – Tietysti tunnelin voi tehdä ensinkin, mutta sitä ei voisi ottaa käyttöön, koska tunnelin päässä ei saa olla liikennevaloja. Lopullinen rakentamisjärjestys riippuu urakoitsijasta, Virtanen lisää. Nopeimmillaan eritasokiertoliittymä, Nesteentien kätkeminen tunneliin sekä muut näihin liittyvät tietyöt voivat valmistua kahdessa vuodessa. Virtanen muistuttaa aikataulun riippuvan muun muassa valtiovallan myöntämästä rahoituskehyksestä, hankintamallista ja urakoitsijasta. Virtanen kertoo E18:n Raision keskustan osuuden kustannusten olevan tämänhetkisen tiedon mukaan noin 150 miljoonaa euroa. Kustannusarvio täsmentyy, kun tiesuunnitelma valmistuu. Näytteet tuovat lisätietoa pohjavedestä sekä kalliopinnoista E18-tiehankkeen suunnittelijoilla on ollut tiedossa Raision maaperän haasteet. Reilun vuoden aikana poratut maaperänäytteet osoittavat useimmat ennakko-oletukset oikeiksi, mutta ne tarjoavat myös huojentavaa tietoa. – Tutkimuksissa selvisi, että kallio on keskustaan kaavaillun Nesteentien tunnelin kohdalla korkeammalla kuin ounasteltiin. Havainto helpottaa tunnelin rakentamista ja mahdollistaa erilaisia toteutusmahdollisuuksia, Rauno Tuominen kertoo. E18:n eli Nesteentien ympäristöä poranneilla tela-ajoneuvoilla on tehty pitkälti toista tuhatta maaperätutkimusta. Tulosten perusteella mitoitetaan ratkaisut, joilla tieväylät, sillat ja tukimuurit perustetaan. Tuomisen mukaan perustukset joudutaan monin paikoin tekemään paksujen pehmeikköjen päälle. Pohjavesi on Raisiossa hyvin lähellä maanpintaa. Sen hallinta rakennustöiden aikana ja niiden jälkeen tekee tiehankkeesta haastavan. Loppuosuudelle kaivataan suunnittelurahaa Naantalilaiset odottavat kärsimättömästi, milloin käynnistyy Juhaninkujan risteyksestä Kuparivuoren tunnelille ulottuvan osuuden tiesuunnittelu. ELY halusi aloittaa tiesuunnittelun 2019 aikana, mutta sille ei annettu rahoitusta. – Viimeiseen lakimuutokseen kirjattiin valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Se käynnisti strategisen suunnittelun hallitus- ja ministeritasolla. Suunnittelurahoituksesta päättävässä Väylävirastossa odotellaan strategiatyön poikimia linjauksia, Vesa Virtanen selittää. Viivytyksestä huolimatta hän ei ole huolissaan E18:n Raisio-Naantali-osuuden rahoituksesta. – Se on osa EU:n määrittelemää ydinverkkoa, jonka Suomi on sitoutunut toteuttamaan 2030 mennessä. Varmaankin suunnitteluun on tullut tekninen stand by -tila, jolla odotetaan ministeritason linjauksia. Raision kaupungintalolla järjestetään 4.12. kello 14-19.30 tilaisuus, jossa kuntalaiset voivat tutustua suunnitelmiin ja keskustella kahden kesken E18:n suunnittelijoiden sekä Raision kaupungin kaavoituspuolen virkamiesten kanssa. Tilaisuuteen voi tulla itselleen sopivana ajankohtana.