Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Kokoomusvaikuttajat: Osaava henkilöstö on uudistuvan Raision voimavara

Mielipide. Tänään suurin osa Suomen kaupungeista ja kunnista painii kasvavien rakenteellisten haasteiden ja heikkenevän talouskehityksen kanssa. Varsinais-Suomi on kuitenkin poikkeuksellisessa asemassa, työllisyys on parantunut huimasti ja alamme päätyä historiallisen alhaisiin työttömyyslukuihin. Samalla kunnallistalouden perusteet ovat murenemassa, mitä teemme väärin? Yhtenä selittävänä tekijänä on tuotu toistuvasti esiin huoltosuhdetta, joka nykyisessä työllisyystilanteessa tarkoittaa väestömme ikääntymistä. Raisio on rakenteeltaan, sijainniltaan ja toiminnaltaan hyvä kaupunki asua ja elää. Tämän väitteen kuulee usean Raisiolaisen suusta. Viimeisimmät uutiset muun muassa Raision lukion hyvästä sijoittumisesta kuntavertailussa kuvastaa osaltaan tuota positiivista ja hyvää työtä, jota Raisiossa tehdään. Pohjatyö Raision kehitykselle ja menestykselle on siis tehty hyvin. Jostain syystä olemme lukkiutuneet tilanteeseen, jossa toiminnan läpinäkyvää vertailua ja sen myötä myös uudistamista ei haluta nähdä ratkaisuna kasvavaan talousongelmaan, vaan ratkaisua haetaan lyhytnäköisesti tekemällä samaa enemmän, jolloin kasvavat kustannukset jäävät Raisiolaisten veronmaksajien katettavaksi. Valitettavasti menneisiin tapoihin lukittuminen tai vallihautojen rakentaminen Raision ympärille ei kuitenkaan ole vastaus laajempaan muutokseen, joka ravistelee koko kuntasektoria. Raisiossa vallitsee eri poliittisten ryhmien välillä hyvä yhteistyö ja orastava uudistumisen henki. Lähestyvät kuntavaalit ovat alkaneet näkyä ja vastuullinen taloudenpito on väistymässä lupausten ja menneisyyden käytäntöjen tieltä. Menneen ja saavutetun tilan suojelu nähdään turvallisempana kuin rohkeampi ja tavallaan myös epävarmempi uuteen tulevaisuuteen astuminen ja sen uudenlainen johtaminen. Raision tulevaisuudelle ei lupaa hyvää se, jos tuudittaudumme totuttuihin toimintatapoihin ja jatkuvasti kasvavan tehottomuuden laskun maksatamme veronmaksukykyisillä asukkaillamme. Ainoa todellinen mahdollisuus menestykseen on oman toimintamme kokonaisvaltainen arviointi ja kehittäminen. Kehitystyötä on aloitettu muun muassa kouluverkkoselvityksen avulla ja jonka hyviksi todettujen tulosten siivittämänä on selvitysten teko laajennettu ensi vuonna koskemaan kaikkia kaupungin keskuksia ja palvelualueita. Tavoitteena on edelleen vahvasti kehittää toimintaa ja toimintatapoja, jonka seurauksena korkeatasoiset ja kustannustehokkaat palvelut voidaan taata kaupunkilaisille. Huomattava on, että tavoitteena ei ole henkilökuntaan kohdistuvat irtisanomiset eivätkä lomautukset, vaan kaupungin toiminnan kehittäminen siten, että voimme aidosti kilpailla tilanteessa, jossa perheet ja yksilöt hakevat hyvää, turvallista ja toimivaa paikka kodilleen. Osaavan ja motivoituneen henkilöstön avulla voidaan tuottaa samalla enemmän, mikä tulee olemaan julkisen palvelutuotannon kohdalla välttämätöntä ei vain Raisiossa vaan koko Suomessa Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jukka Rantala K aupunginhallituksen puheenjohtaja Elisa Vuorinen V altuustoryhmän puheenjohtaja Jari Salonen