Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Apulaisoikeuskansleri selvittää Naantalin lupavalvontaa

Apulaisoikeuskansleri pyytää Naantalin kaupungilta selvitystä koskien ympäristösuojeluviranomaisen toimintaa Maskun Murske Oy:n ja Energia- ja KierrätysParkki Oy:n valvonnassa. Asian taustalla on Kaanaa-Viluluoto-Luolalan asukas- ja yritysyhdistyksen tekemä kantelu. Selvityksessä pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota niihin toimenpiteisiin, joihin kantelussa tarkoitettujen ympäristölupien ehtojen valvomiseksi on ilmoitusten johdosta ryhdytty. Naantalin on annettava selvitys viimeistään 30.8.2019. Kaupungilta todetaan, että kirjallisesti tulleet valitukset, yhteydenotot ja selvityspyynnöt sekä viranhaltijoiden ja toiminnanharjoittajan vastaukset niihin on pyritty tallentamaan asianhallintajärjestelmään. Kuitenkaan kaikkia puhelimitse tulleita yhteydenottoja ei ole kirjattu ylös, eikä kaikista palavereista ja maastokäynneistä ole tehty aina muistiota. Virkamiehet vakuuttavat vastanneensa kaikkiin yhteydenottoihin ja reagoineensa pyytämällä toiminnanharjoittajalta selvitystä, kehottamalla toiminnanharjoittajaa suullisesti tai kirjallisesti ja tekemällä maastokäyntejä, melumittauksia ja valvontatarkastuksia.