Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Manner-Naantalin osayleiskaava loppusuoralla – Kurkelankadusta uusi havainnekuva

Manner-Naantalin jättimäinen yleiskaavatyö lähenee loppusuoraa. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto voi hyväksyä Naantalin kehittämistä vuosikymmeniksi linjaavan kaavan ensi vuoden alussa. Kaavaan on tehty kesällä pidetyn kuulemisen jälkeen toistakymmentä muutosta. Erillisiä kuulemisia tehdään loppuvuonna kuitenkin vain muutaman kiinteistön osalta. Yleisöpalautteessa yksi eniten kritiikkiä herättänyt asia oli uusien kerrostalojen sijoittaminen Kurkelankadun varrelle. Asukkaat olivat huolissaan luonnon ja virkistyskäytön säilymisestä. Huolta aiheutti myös kallioiden räjäytystyöt ja autoliikenteen lisääntyminen. Yleiskaavassa korjattiin havainnekuvaa niin, etteivät pistetalot muodosta autokansien kanssa yhtenäistä rakennusmassaa. Kaavoituksessa on nähty, että Kurkelankatu ei lohkaise merkittävää palaa lähivirkistysalueesta: Puistoon pääsee jatkossakin selkeitä reittejä pitkin, ja alue siistiytyy nykyistäkin parempaan kuntoon. Uuden rakentamisen jälkeen suojaava puistokaista jää jäljelle myös läntisille asuintonteille. Humaliston alueen kiinteistönomistajat ovat vastustaneet kaavamerkintöjä, jotka eivät selkeästi takaa asuntokaavoittamista alueelle. Armonlaaksontien eteläpuolinen alue on merkitty C-1 -kaavamerkinnällä, joka tarkoittaa keskustatoimintojen aluetta. Käytännössä vasta asemakaavoitusvaiheessa selviäsi, voidaanko tällaiselle alueelle kaavoittaa asuntoja vai ei. Kaavaan tuli kuitenkin merkintä, jonka mukaan tiedossa olevien selvitysten mukaan korkeaa ja tehokasta asuntorakentamista on pidetty mahdollisena Armonlaaksontien suuntaisella vyöhykkeellä. Kiinteistö Oy Naantalin Humalisto vastustaa sitä, että Kopenkadun ja Satamatien eteläpuolella sijaitsevat kiinteistöt on merkitty työpaikka-alueeksi. Maanomistajien tavoitteena on ollut, että alueelle voidaan sijoittaa merellistä asumista. Maanomistajat ovat myös suhtautuneet kriittisesti Humalistossa Finnfeedsin tehdasalueen ympäristön kaavamerkinnästä. Esitetty merkintä mahdollistaa nykyisen toiminnan, mutta ei uusia ympäristöhäiriöitä aiheuttavia yrityksiä. Varsinais-Suomen ELY-keskus on suhtautunut kriittisesti siihen, että Humalistoon tulisi asuinrakentamista mahdollistavaa kaavoitusta. Luolalanjärven eteläpuolelle on merkitty kaupallisten palvelujen ja työpaikkojen alue. Se sallii päivittäistavarakaupan ja erikoistavarakaupan sijoittumisen alueelle, kuitenkin niin, että yksi rakennus voi olla enintään 6 000 neliön suuruinen. Myös uimahallin sijoittuminen olisi mahdollista. Yksi kesän nähtävilläolon jälkeen tehty muutos koskee rakennussuojelua. Vanhankaupungin rakennussuojelukohteet ovat nyt omalla kartallaan. Lisäksi kulttuuriperintökohteeksi on nyt merkitty Luolalanjärven pohjoisrannalla sijainneeseen Viluluodon terveyslähteeseen liittyvä rakennuksen kivijalka. Kaava mahdollistaa noin 5 800 uuden asukkaan sijoittumisen Manner-Naantaliin. Kaupan uutta kerrosalaa on osoitettu ydinkeskustan ulkopuolelle Humalistoon sekä Ruonantien ja Maskuntien varteen noin 49 000 neliötä. Alueelle on arvioitu sijoittuvan tulevaisuudessa kaksi vähittäistavarakaupan suuryksikköä. Laskennallisesti työpaikka-alueille voisi sijoittua 2 800 uutta työpaikkaa. Mitoitusluvut ovat kuitenkin vain suuntaa antavia.