Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Kallion laatu jännittää Kuparivuoren pysäköintiluolaston suunnittelijoita

Kuparivuori on ollut vuosikymmeniä Naantalin kaupunkisuunnittelun kuuma peruna. Parhaillaan kaupunki hakee poliittista päätöstä sille, ryhdytäänkö Kuparivuoren kalliota ylipäätään tutkimaan mahdollista pysäköintiluolastoa silmälläpitäen. Vuoren läpi johtavaa Rymättyläntien maantietunnelia rakennettaessa lujitettiin kalliota Kuparivuoren urheilukentän kohdalla. – Tunnelityö antoi viitteitä, ettei kiviaines ole lujinta mahdollista. Kivilajien laatu voi vaihdella hyvinkin lyhyillä matkoilla, joten ne on tutkittava ennen kuin suunnittelua voidaan todenteolla käynnistää, Naantalin kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa linjaa. Konsulttiarvio perustuu ihanneolosuhteisiin Kallioperätutkimukset ja luolan rakennettavuusselvitykset ovat kohtuullisen kalliita, joten niitä ei kannata tehdä turhaan. Niiden tulokset kuitenkin kertoisivat, paljonko pysäköintiluolaston rakentaminen todellisuudessa maksaisi. Naantalin kaupunki tilasi konsultilta alustavan selvityksen 500 autopaikan luolaston suunnittelusta. Konsulttitoimisto laski yhden pysäköintiruudun hinnaksi 21 000 euroa. Koko luolan hintalapuksi muodostui 10 miljoonaa euroa. Arvio perustuu rakentamiseen ihanneolosuhteissa. – Eli mahdollista kallion tukemista ei ole huomioitu eikä myöskään kaikkia tarvittavia kävelyreittejä luolastoon, Oscu Uurasmaa täsmentää. Konsulttiselvitys pitää hyvänä Kuparivuoren pysäköintiluolaston lyhyitä ajoramppeja, mikä antaa rakentamiselle kustannustaloudellisesti järkevän lähtökohdan. Tämänhetkisten suunnitelmien perusteella pysäköintiluolasto koostuisi kahdesta kaksikerroksisesta luolasta. Ensisijaisesti luolasto palvelisi Kuparivuorentien ja Uolevi Raaden kadun varsille suunniteltujen kerrostalojen asukkaita. Vaihtoehdossa A Kuparivuorentien varrelle sijoittuu neli- ja viisikerroksisia taloja ja Uolevi Raaden kadun varteen viisi- sekä kuusikerroksisia taloja. Niiden asukkaiden autojen paikoitus olisi tavalliseen tapaan piha-alueilla. Vaihtoehdossa B rakennetaan seitsenkerroksisia taloja niin ikään kummankin kadun varsille, mutta kaikki asukkaiden autopaikat tulisivat pysäköintiluolaan. Näin autopaikat eivät rajoittaisi rakennusoikeutta. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa päästään vähemmillä kallioleikkauksissa kuin vaihtoehdossa A. Rohkean etunojan hanke Mitä enemmän pysäköintiluolastolle keksitään käyttötarkoituksia, sitä järkevämpää sen toteuttaminen on. Tietysti luolasto toisi helpotusta Naantalin kesäkauden pysäköintiongelmaan. Mahdollisesti se voisi toimia väestönsuojana. Talvikaudella osaa luolastosta voitaisiin todennäköisesti hyödyntää urheilulajien pelikenttänä. Luolasto voisi myös tukea koulukäytöstä poistuvaa Kuparivuoren opinahjoa. Kohtapuolin Naantalissa tulee päätettäväksi, tehdäänkö Kuparivuoren koulusta vaikkapa yritystalo, kulttuuritalo vai rakennetaanko sinne kenties asuntoja. – On hyvä pitää mielessä, että pysäköintiluolaston rinnalla kulkee monenlaisia ajatuksia Kuparivuoren kehittämisestä, Oscu Uurasmaa muistuttaa. Esimerkiksi Kuparivuoren laella oleva parkkialue saattaa vapautua muuhun käyttöön. – Sopisiko sinne puisto, rakentamista tai molempia? Uurasmaa kysyy. Parkkipaikan kohdalle voisi istua myös hotelli, jollaista on pohdittu Naantalin keskusta-alueelle jo pitkään. Suuri haaste luola-asiassa on se, että vaihtoehdossa B kallis luolasto pitää rakentaa ensin. Vasta sitten Kuparivuoren mäkeen voidaan odottaa kerrostaloja. Naantalin kaupungilta vaadittaisiin siis rohkeaa etunojaa, sillä maksajia luolastolle voidaan joutua odottamaan kauan.