Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Ohjeita täsmennettiin – näin lähiopetukseen palaavia kouluja neuvotaan toimimaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö täsmensi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa laadittuja ohjeita koulutuksen järjestäjille. Hallitus päätti viime viikolla, että lähiopetukseen palataan 14. toukokuuta. Maanantaina julkaistut täsmennetyt ohjeet koskevat viittä osa-aluetta, jotka koskevat lähikontakteja, tilaratkaisuja, riskiryhmäläisiä, mahdollisia tartuntoja ja sitä, ettei kouluun tai päiväkotiin saa tulla sairaana. 1. Lähikontaktit Ohjeistuksen mukaan kouluissa ja varhaiskasvatuksessa vältetään ja vähennetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Käytännössä isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä ja muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Koulujen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden on ohjeistuksen mukaan määriteltävä sopivat käytännöt ja ohjeistettava perheitä toimimaan niiden mukaan. Myös henkilökunnan kokoontumisia on vältettävä. Esimerkiksi opettajien kokoukset ohjeistetaan järjestettävän etäyhteyden avulla. Koulua tai varhaiskasvatusta ei ohjeistuksen mukaan rinnasteta kokoontumislain mukaiseen yleiseen kokoukseen tai yleisötilaisuuteen. Siksi koulujen ja päiväkotien toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia. 2. Tilaratkaisut Maanantaina julkaistussa täsmennetyssä ohjeistuksessa todetaan, että varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa. Yksiköstä toiseen siirtymisen välttämisellä ehkäistään tartuntojen leviämistä. Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei aiota antaa määräyksiä eikä ryhmiä tarvitse jakaa. Väljyys toteutetaan tilajärjestelyillä. Kouluissa tilaratkaisut toteutetaan niin, että oppilaita on kouluissa kerralla aiempaa vähemmän. Tyhjillään olevia opetustiloja voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön. Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koulupäivien ajan. Yläkoulussa opetusryhmät voivat vaihtua, jos opetusta ei voida muuten toteuttaa. Tällaisessa tapauksessa on ohjeistuksen mukaan panostettava väljyyteen ja pyrittävä porrastamaan opetusta. Yhteisruokailuja koulun ruokasalissa ei järjestetä, vaan kouluruokailu tapahtuu oman luokan tai ryhmän kanssa. Ruokasaleja voidaan käyttää kouluissa porrastetusti. 3. Riskiryhmät Hoitava lääkäri arvioi, voiko riskiryhmään kuuluva lapsi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen. Samoin toimitaan, jos lapsen perheenjäsen kuuluu riskiryhmään. Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskentelevien kohdalla työnantaja tekee riskinarvion. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa. 4. Vain terveenä kouluun ja päiväkotiin Kouluun ja varhaiskasvatukseen voi osallistua ainoastaan terveenä. Kesken päivän sairastuva lapsi on ohjeistuksen mukaan siirrettävä erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa. Tässä tilassa lasta valvoo aikuinen, jonka on säilytettävä riittävä etäisyys sairastuneeseen ja vältettävä lähikontaktia tähän. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta vähintään viikon ja tarvittaessa pidempään. Laskenta alkaa oireiden alkamisesta. Ennen kouluun tai varhaiskasvatukseen paluuta oireettomia päiviä on oltava vähintään kaksi. 5. Mahdolliset tartunnat Tartuntaketjujen selvitystyöstä vastaavat kuntien tai sairaanhoitopiirien tartuntataudeista vastaavat lääkärit. Jos joku koulussa tai varhaiskasvatuksessa sairastuu, selvitetään ja jäljitetään altistuneet. Heidät asetetaan 14 vuorokauden karanteeniin.