Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Verotiedot

Mirva Maine vastaa Hannu Aallolle: Saako mieltään muuttaa?

Hannu Aalto , demarien ikoninen naantalilaispoliitikko kirjoitti perjantain 26.10.19 Rannikkoseudussa Vihreiden mielipiteen muodostuksesta tavalla, joka huokuu Tiiliholvista johdettua menneen maailman politiikkaa. Kirjoituksessa viitattiin ”Vihreiden kaupunginhallituksen edustajaan” eli allekirjoittaneeseen. En ota tässä kirjoituksessa kantaa Vihreiden toimintaperiaatteisiin tai äänestyskäyttäytymiseen, vaan kerron oman tapani toimia politiikassa. Minua ohjaavat arvoni, jotka lyhyesti ovat kaupunkilaisten palvelujen turvaaminen ja näihin liittyen toiminnallisten ja taloudellisten edellytysten edistäminen, yhdenvertaisuus ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Jokaisella poliitikolla on luonnollisesti ”lempilapsia”, asioita joihin on joko oman profession tai muun kiinnostuksen kautta erityinen suhde. Omaa erityisalaani ovat sote-palvelut ja johtaminen. Siviilielämässä johtajanakaan en teeskentele tietäväni kaikesta kaikkea, vaan pyrin toimimaan verkostoissa, joissa ympärilläni on itseäni viisaampia alaisia, kumppaneita ja kollegoja. Mietin päätöksiä aina mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Miten päätös vaikuttaa ihmisiin, ympäristöön, yrittämisen edellytyksiin sekä ennen kaikkea kaupungin perustehtävään palveluja tuottavana organisaationa, jolla on myös vahva taloutta ohjaava ja säätelevä rooli. Naantalin kaupungissa ylintä päätösvaltaa käyttävän kaupunginhallituksen jäsenenä koen tästä erityistä vastuuta. Kyseisessä Muumimaailman laajennusta koskevassa päätöksessä alkuperäinen ratkaisuni äänestää kaupunginjohtajan esityksen puolesta perustui senhetkiseen ymmärrykseeni parhaasta päätöksestä. Naantali saa vuosittain matkailusta merkittävää taloudellista hyötyä. Vuonna 2018 laskennallinen tulos oli 36 miljoonaa. Muumimaailma on erittäin keskeinen matkailullinen vetovoimatekijä Naantalille. Sen kehittäminen edelleen vetovoimaisena matkailukohteena on äärimmäisen tärkeää. Sittemmin olen ymmärtänyt, miten tärkeää naantalilaisille on myös Kailon säilyminen vapaassa virkistyskäytössä. Nyt esillä ollut esitys joka turvaa sekä tämän että mahdollistaa Muumimaailman kehittämisen, on mielestäni mainio. Alkuperäinen idea tuli valtuutettu Elina Mälkiältä (Vihr.). On mukavaa, että Hannu Aalto ja muut demarit tarttuivat esitykseen ja lähtivät sitä ajamaan melkein kuin omanaan. Kaupungin resurssien näkökulmasta olisi ollut kuitenkin toivottavaa, että asia olisi nostettu keskusteluun aiemmin, eikä toimia niin kuin menneessä maailmassa antaen virkamiesten valmistella asiaa pari vuotta ja sitten jarruttaa palauttamalla valmisteluun. Tulen mielelläni Tiiliholviin kertomaan lisää nk. 360-ajattelusta, joka modernissa johtamisessa on nykyään vallalla. Ennen kaikkea toivon Naantaliin lisää poliittista ilmapiiriä, jossa puhalletaan yhteen hiileen myös kaupunkilaisten edun kokonaisnäkökulma huomioiden. Tähän liittyy aina mahdollisuus saada lisää tietoa, tarkistaa kantojaan ja jopa muuttaa mieltään.