Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Heikkoon kuntoon päässeen Rymättylän Kolkanlahden kunnostuksella on ELY:n mukaan kiire - Veden laatua yritetään kohentaa kalkilla

Rymättylän Kolkanlahdella aiotaan sitoa rehevöitymistä aiheuttavaa fosforia lahden pohjaan kalkkikivipohjaisen seoksen avulla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suunnittelija Irma Puttosen mukaan hankkeelle haetaan seuraavaksi ympäristölupaa. ELY:ssä arvioidaan, että lahdella tehtävät työt alkavat vuoden 2020 keväällä tai syksyllä. Varsinais-Suomen ELY-keskus on mukana kolmivuotisessa Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management -hankkeessa, jossa testataan menetelmiä Itämeren ravinnekuormituksen pienentämiseksi. Irma Puttonen kertoo, että Rymättylän Kolkka valittiin pilottihankkeen testialueeksi, koska se on sopivan kokoinen ja käytännössä katsoen miltei suljettu vesialue. Uudet viljelymenetelmät ovat pienentäneet ravinnevalumia vesistöihin, mutta Kolkanlahden tilannetta ei sen turvin enää korjata. Ajan saatossa lahden pohjaan on kertynyt ikiliikkujan paristoa muistuttava fosforivaranto, josta vapautuu leviä ravitsevaa ja rehevöitymistä ruokkivaa fosforia. Tätä ilmiötä kutsutaan meren sisäiseksi kuormitukseksi. – Nyt on kiire kokeilla kaikenlaisia mahdollisia keinoja, joilla voidaan katkaista rehevöityminen, Puttonen selittää. Kalkkiseos on kuin hienoa sepeliä Tutkijat uskovat, että Kolkanlahden tila kohenee merkittävästi, mikäli sen pohjaan levitetään kalkkikivipohjaista seosta. Sopivaksi määräksi on laskettu 1 000 kiloa hehtaaria kohden. Vielä on epäselvää, millä keinoin kalkkiseos Kolkanlahteen kuljetetaan. Hankkeen suunnittelijat ovat pohtineet seoksen levittämistä proomulla tai helikopterilla. Mikäli levitystyöhön päästään keväällä 2020, Kolkanlahden veden pitäisi kirkastua tuntuvasti jo ensi kesään mennessä. Ideana on sitouttaa fosfori pohjalle levitettävään kalkkikiveen, jottei sitä vapautuisi enää esimerkiksi levien ravinnoksi. Kalkkikiviseoksen raekoko on 1-10 millimetriä, eli se on kuin hienoa sepeliä. Seos on suurimmaksi osaksi Ruotsin Gotlannin kalkkikivilouhokselta saatavaa niin sanottua sivukiveä, joka on käsitelty fosforin sitomiseen sopivaksi. Menetelmää on testattu laboratoriossa Kalkkiseosta on testattu fosforin sitouttamiseen Ruotsissa laboratoriossa. Siellä menetelmä osoittautui toimivaksi, mutta luonnonvesissä sitä ei ole testattu. Kolkanlahdella tehtävistä töistä vastaa Itä-Götanmaan Lääninhallitus, joka on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ruotsalainen yhteistyökumppani SEABASED-hankkeessa. ELY-keskuksen tehtävänä on pitää yhteyttä paikallisiin asukkaisiin sekä viranomaisiin. ELY-keskus vastaa myös toimenpiteen vaikutusten seurannasta. Mikäli kalkkimenetelmä osoittautuu toimivaksi, sitä voidaan käyttää muuallakin. Saaristomerellä on useita hapettomia syvänteitä, joista vapautuu suuret määrät merta rehevöittävää fosforia. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestää tiistaina 24.9.2019 kello 17 alkaen Naantalin Kesti-Maarian kokoustiloissa tiedotustilaisuuden, joka koskee Rymättylän Kolkassa suunniteltua vedenlaadun parantamiseen tähtäävää koetta. Tilaisuuteen toivotaan ilmoittautumista joko sähköpostilla tai puhelimitse, irma.puttonen@ely-keskus.fi tai 0295 022 801