Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö

Mielipide: Yksi raskas murheenkryyni Raisiolla on - se on talous

Mielipide. Takana on melko raskas ja monipolvinen kevät. Olen saanut olla mukana vaikuttamassa positiivisten asioiden ja palveluiden tai kaavoitusten toteuttamisessa tai suunnittelemassa niiden kehittämistä tulevina vuosina. Viimeinen kevätkauden kokous oli maanantaina 24.6., jolloin Raision kaupungin luottamustehtävissä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan roolissa toimivien kanssa käytiin läpi kaupunginhallituksen nimeämän taloustyöryhmän työn tuloksia. Tulosten käsittely jatkuu eri tilaisuuksissa syyskaudella ja myös työryhmä tulee jatkamaan työtä ainakin loppuvuoden. Kaupungin työkulttuuri puntariin Raisioon on syntynyt vuosien saatossa rakenteellinen ja pysyväksi muotoutunut taloudellinen ja toiminnallinen vinouma, joka kaipaa nyt vahvaa ravistelua. Useita hallinnollisia ja työnjohdollisia tehtäviä on hajautettu kaupungin keskuksiin eri syistä, joiden tarkoitusperää on nyt aika arvioida helikopteriperspektiivistä. Kuka tekee ja johtaa mitäkin, miksi ja miten? Onko tehtävissä päällekkäisyyksiä, ovatko ajantasaiset ja vaikuttavat työtavat tai tekniset välineet käytössä? Paljon kysymyksiä, joihin osiin ei ole vielä vastauksia. Osat vastauksista kaipaavat vielä myös tarkastelua. Taloussuunnittelun haastekerroin tulee kasvamaan Helposti ajatellaan, että kunnan päättäjien tavoite olisi teettää vähemmällä henkilöstömäärällä enemmän töitä. Näin ei luonnollisestikaan ole, vaan uudistuksen tavoitteena tulee olla vaikuttavamman ja tehokkaamman työn tekeminen vähemmällä työmäärällä. Pitkällä tähtäimellä eläköitymisten ja tehtävien automatisoinnin tai yhtiöittämisten ja ulkoistamisten on näyttävä myös pysyviä kustannuksia tuottavan henkilöstömäärän vähenemisenä. Viime vuonna Raision toimintakuluista henkilöstökulujen osuus oli 42 prosenttia. Palvelujen ostojen osuus oli 46 prosenttia, josta siitäkin suurimman osan haukkaa sairaanhoitopiiri eli sote-palvelut. Raisiossa investointien tarpeen nähdään kasvavan lähivuosina merkittävästi, joten kestävän ja järkevän taloussuunnittelun haastekerroin kasvaa edelleen. Toinen merkittävä pitkän tähtäimen vaikutus talouteen ja toimintaan on maan hallituksen mahdollisen sote-uudistuksen lopputulema, mikä se sitten lieneekään. Työntekijöiden ajatukset huomioon Mutta haasteiden ja erinäisten selvitysten kautta on nähtävissä myös mahdollisuuksia. Muutoksessa on siis aito mahdollisuus. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteinen ponnistus ja tahtotila uudistukseen on vain löydyttävä. Tähän jaksan ja haluan uskoa. Uskoakseni myös kaupungin työntekijöillä on paljon hyvää hyödyntämätöntä tietopääomaa. Toivon, että saamme nopeasti kehitettyä uusia toimintatapoja myös työntekijöiden kuulemiseen ja osallistamiseen. Kehittäminen on yhteistyötä. Raisiossa syyskausi alkaa siis vahvasti talouden ja toiminnan kehittämisen genressä. Kuten aina, mutta nyt entistä vahvemmin kaikkia kuullen ja sitouttaen. Elisa Vuorinen Kirjoittaja on Raision kaupunginhallituksen puheenjohtaja