Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Verotiedot

Isosuon kaava maanantaina Naantalin valtuustoon – Voi tuoda 2 miljoonan tulot tonttien myynnistä

Asemakaava tuo teollisuus- ja varastotontteja kaupungin maille noin 18 hehtaaria. Niillä on rakennusoikeutta yhteensä 89 000 neliötä. Tonteille voi rakentaa teollisuushalleja ja korjaamoja, mutta ei kuitenkaan asuntoja. Myös maa-ainesten sijoittaminen on mahdollista. Sitovaa tonttijakoa ei kaavassa ole osoitettu, joten tonttien määrää ei vielä tiedetä. Arvion mukaan tontinmyyntituloja voi kertyä jopa 2 miljoonan euron verran. Tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen edellyttää mittavaa louhintaa erityisesti Louhikkokadun varrella. Louhittavaa kalliota on yksistään tässä kohtaa noin 320 000 kuutiota,. Louhintatyö maksaa mutta saatavasta kivimateriaalin myynnistä kertyy tuloja. Alueelle syntyy työpaikkoja, mutta niiden määrää on vaikea arvioida tässä vaiheessa tarkemmin. Varastotoiminnassa on kerrosalaneliömetrejä yhtä työntekijää kohti paljon, mutta teollisuushalleissa työntekijöitä on enemmän. Yhden arvion mukaan työpaikkojen määrä voisi olla 74-110. Katujen ja vesihuollon rakentaminen maksaa noin 3,4 miljoonaa euroa. Isosuontiellä vesihuolto on suunniteltu rakennettavaksi uuden kevyen liikenteen väylän alle. Kaavassa on myös merkintä jätteiden käsittelyalueelle. Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta muistutti, että lähempänä kaava-alueen itäpäätä on liito-oravan elinympäristö, joka tulee ottaa huomioon asemakaavassa. Kaavoittajan mukaan liito-oravan elinympäristö sijaitsee Maskun kunnan alueella ja siellä kunnan asemakaavan mukaisella jätteidenkäsittelyalueella. Käytyjen keskustelujen pohjalta kaavoittaja on täydentänyt kaavakarttaa merkitsemällä siihen Isosuonmetsän lähivirkistysalueella sijaitsevan suolaikkujen reunustaman kalliomännikköalueen, jolla sijaitsee arvokkaita metsälaissa mainittuja luontokohteita ja luonnonsuojelulain mukaisia lepakoiden päiväpiiloja. Siellä on havaittu muun muassa EU:n lintudirektiivin ykkösliitteeseen kuuluva kehrääjä. Koko alueen koko on 103 hehtaaria, josta uutta asemakaavaa on 37 hehtaaria.