Jo 10–15 asteen pakkaspäivät Etelä-Suomessa voivat ajaa ongelmiin – reagointiaikaa sähköpulaan todennäköisesti jää, ja näin silloin menetellään

Sähkön saatavuus Suomessa tulevana talvena riippuu muun muassa Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käyttöönotosta, Ruotsin sähkömarkkinoista ja säätilasta.

Sähköpula voisi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa Etelä-Suomessa koettaisiin usea kireä pakkaspäivä peräkkäin.

3.12.2022 6:00

Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja paikalliset sähköverkkoyhtiöt ovat valmistautuneet mahdolliseen sähköpulaan talven pakkasten saapuessa.

”On käytännössä mahdoton sanoa etukäteen, miten todennäköinen sähköpula on”, sanoo johtaja Tuomas Rauhala kantaverkkoyhtiö Fingridistä.

Yhtiö nosti jo aiemmin kesällä esiin kolme keskeistä sähkön saantiin liittyvää epävarmuutta. Ne ovat Suomen oman sähköntuotannon saatavuus ja luotettavuus, sähkön tuonnin saatavuus sekä säätila.

”Mikään näistä ei ole merkittävällä tavalla muuttunut parempaan syksyn aikana.”

Tulevia pakkasia ja tuulen tasoa on vaikea ennustaa, kuten myös Suomenkin sähkön saatavuuteen vaikuttavaa eurooppalaista sähkömarkkinaa. Omat vaikeutensa tuo Olkiluoto 3 -ydinvoimalan edelleen jatkuvat käynnistysongelmat. Tällä hetkellä arvioitu käynnistymisajankohta on tammikuun loppu.

Ongelmana pakkanen

Sähköpula voisi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa Etelä-Suomessa koettaisiin usea kireä pakkaspäivä peräkkäin, kertoo valvomopäällikkö Maarit Uusitalo Fingridistä. Suurin riski syntyisi etenkin aamun ja iltapäivän kulutushuipputunneilla.

Lämpötilan lisäksi merkitystä on tuulisuudella, sillä tyynellä tuulivoiman tuotanto ehtyy.

”Pakkaspäivinä, jolloin on tyyntä ja tuulivoimaa on vähän, on aika tiukkaa.”

Ongelmia saattaa syntyä Uusitalon mukaan jo silloin, jos Etelä-Suomessa on useana päivänä 10–15 astetta pakkasta. Pohjoisessa suuremmat pakkaslukemat eivät ole niin ongelmallisia, sillä sähkönkulutus on suurinta Etelä-Suomessa.

Mahdollinen sähköpula syntyisi todennäköisesti vähitellen, jolloin sähkön kuluttajilla olisi mahdollisuus reagoida vähentämällä kulutustaan.

Valtakunnallisesti sähkönsaannin ongelmista viestisi työ- ja elinkeinoministeriö sekä Fingrid, paikallisverkkoyhtiöt taas kertoisivat paikallisista vaikutuksista.

”Kiertävät sähkökatkot ovat viimeinen konsti, jolla estetään koko järjestelmän kaatuminen”, Uusitalo sanoo.

Toisaalta sähköpula voi syntyä yllättäen esimerkiksi tuotantoyksiköissä syntyneen vikatilan seurauksena.

Mitä?

Menettely sähköpulan uhatessa

Sähköjärjestelmän toiminnasta ja sähköpulaan varautumisesta vastaa Fingrid, joka tiedottaa mahdollisesta sähköpulasta kolmiportaisen mallin avulla.

Ensimmäisellä tasolla sähköpula on mahdollinen. Tällöin ennusteet näyttävät, että kotimainen tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta lähitunteina tai lähivuorokautena.

Toisella tasolla sähköpulan riski on suuri. Tällöin kaikki Suomesta saatavilla oleva sähköntuotanto on käytössä, eikä naapurimaista ole mahdollista saada lisää sähköä. Tässä vaiheessa käytössä ovat esimerkiksi varavoimalat.

Kolmannella tasolla sähköpula katsotaan syntyneeksi. Tällöin sähköntuotanto ja tuonti eivät enää riitä kattamaan kulutusta. Fingrid määrää paikalliset verkkoyhtiöt suorittamaan kiertäviä sähkökatkoksia.

Lähde: Fingrid.

Säästötoimilla voidaan välttää sähkökatkoja

Marraskuun viimeisenä päivänä sähkönkulutus oli Fingridin mukaan Suomessa noin 10 000 megawattia, tuotanto taas noin 8 400 megawattia. Tällä hetkellä Suomen oma sähköntuotanto ei riitä kattamaan kulutusta, joten sähköä tuodaan erityisesti Ruotsista ja jonkin verran Virosta.

Fingridin arvion mukaan tulevan talven kulutushuipputilanteessa sähkönkulutus voi nousta noin 14 400 megawattiin, mikä olisi kuitenkin selvästi aiempia vuosia alhaisempi lukema.

Syys–lokakuussa suomalaiset kotitaloudet kuluttivat seitsemän prosenttia vähemmän sähköä kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tämä johtuu Fingridin Rauhalan mukaan osin korkeasta sähkön hinnasta ja siitä, että sähkön säästön merkitystä on korostettu.

Energiansäästötoimilla on hänen mukaansa jatkossakin merkittävä vaikutus sähkön hintaan, saatavuuteen ja sähkökatkojen ehkäisemiseen.

”Mikäli meillä olisi oikeasti tiukka tilanne, sähkön säästämisellä voitaisiin parhaassa tapauksessa välttää kokonaan sähköpulatilanteen kiertävät sähkökatkot.”

Suomen sähköomavaraisuus kasvussa

Suomen sähköntuotantokapasiteetti on kasvanut tänä vuonna merkittävästi Olkiluodon ydinvoimalan uuden reaktorin valmistumisen sekä tuulivoiman lisääntymisen ansiosta. Kun Olkiluoto saadaan tuottamaan sähköä täydellä kapasiteetilla, Suomi on ainakin ajoittain sähköomavarainen. Iso osa tuotannosta riippuu siitä, paljonko tuulivoimaa pystytään milloinkin tuottamaan.

Olkiluoto kolmosen 1 600 megawatin säännöllinen sähköntuotanto saadaan tämänhetkisen arvion mukaan käyttöön aikaisintaan tammikuun 22. päivä. Olkiluodon tuotanto vastaisi täydellä kapasiteetillaan noin kymmentä prosenttia Suomen sähköntarpeesta.

Koekäyttöjakso on alkamassa aikaisintaan 11. joulukuuta. Sen aikana se tuottaa verkkoon sähköä, vaikkakaan ei täydellä kapasiteetilla.

Suomen oman sähköntuotannon lisäksi olennainen merkitys suomalaisten sähkön saannissa on sähkömarkkinoiden kehityksellä Ruotsissa ja Keski-Euroopassa, Rauhala sanoo.

”Sitä, liikkuuko sähkö tiukassa tilanteessa kohti Suomea vai Keski-Eurooppaa, on mahdotonta sanoa ennalta. Tilanne eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla määrää myös sen, onko eteläisestä Ruotsista saatavilla sähköä meidän tarpeisiimme.”

Mikä?

Sähköntuotanto Suomessa

Vuonna 2021 sähkön kokonaiskulutuksesta 80 prosenttia katettiin Suomessa kotimaisella tuotannolla ja 20 prosenttia sähkön nettotuonnilla. Sähköä tuotiin Suomeen Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta.

Suomessa käytetystä sähköstä vuonna 2021 noin 1 000 megawattia eli noin 10 prosenttia tuli Venäjältä. Toukokuussa 2022 sähkön tuonti Venäjältä lopetettiin. Tällä hetkellä merkittävin sähkön tuoja on Ruotsi.

Ydinvoimalla tuotettiin samana vuonna 33 prosenttia sähköstä. Fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotettiin sähköstä 14 prosenttia.

Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta oli vuonna 2021 noin 12 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos